Skip to content
EtusivuHankkeetOpsoDiili Itä-Suomi
nuori auton koriasentaja tekemässä töitä suojalasit päässä

OpsoDiili Itä-Suomi

Kohderyhmä

Ensisijaisena kohderyhmänä ovat nuoret ja työnantajat. Toissijaisena kohderyhmänä ohjaushenkilöstö ja muut sidosryhmät.

Tavoitteet

Nuorisotakuun yhtenä toteuttamismuotona on nuorten oppisopimuskoulutuksen edistäminen. Oppisopimuskoulutus ei kuitenkaan ole vakiintunut nuorten koulutusmuodoksi. Ongelmana on erityisesti oppisopimustyöpaikkojen vähäisyys sekä oppisopimuksen huono tunnettuus. Nuoret tarvitsevat myös eri lailla oppisopimuskoulutuksessa tukea ja ohjausta kuin aikuiset. Hankkeen tarkoituksena on vahvistaa nuorten oppisopimuskoulutuksen edellytyksiä, parantaa eri toimijoiden välistä yhteistyötä ja lisätä oppisopimustietoutta.

Tavoitteet

  • nuorten oppisopimustyöpaikkojen lisääminen
  • yhteistyöverkoston toiminnan kehittäminen
  • alueellisen viestinnän kehittäminen nuorten oppisopimuskoulutuksessa

Toimenpiteet

Tavoitteiden saavuttamiseksi toteutetaan seuraavia konkreettisia toimenpiteitä:

1) Tuotteistaminen

– oppisopimuskoulutuskokonaisuudet kuvataan selkeinä, helposti ymmärrettävinä tuotekokonaisuuksina (esim. 2+1 – malli, 25 viikkotunnin oppisopimus, oppisopimus tutkinnon osaan)

2) Alueellinen välittäjätoiminta

– oppisopimustyöpaikkojen etsintä

3) Oppisopimustoimijoiden yhteistyöverkoston kehittäminen

– yhteinen toimintamalli nuorten oppisopimuskoulutuksen toteuttamisesta Itä-Suomessa (menetelminä esim. vertaisarviointi, benchmarkkaus ja alueelliset koulutukset)
– työelämäosaamisen passi jokaiselle oppisopimuskoulutusta aloittavalle nuorelle

4) Alueellisen viestinnän kehittäminen nuorten oppisopimuskoulutuksessa

– Itä-Suomen oppisopimustoimijoiden yhteiset nettisivut ja haastekampanja työnantajille

1.5.2015-31.3.2018

Savon koulutuskuntayhtymä

Etelä-Savon Koulutus Oy, Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä, Itä-Savon koulutuskuntayhtymä

422 301 €

Euroopan sosiaalirahasto (ESR)

Oppisopimuskoordinaattori
Päivi Ylönen
p. 044 711 5938

Etelä-Savon ammattiopisto Esedu
Samiedu
Savon koulutuskuntayhtymä Sakky
Ylä-Savon ammattiopisto

© Etelä-Savon ammattiopisto 2021