Skip to content
EtusivuHankkeetOppisopimuksella metallin osaajaksi (in English)
Kone- ja tuotantotekniikan opiskelija sorvaamassa.

Oppisopimuksella metallin osaajaksi (in English)

Kohderyhmä

  • Ulkomailla alan tutkinnon suorittaneet kone- ja metallialalla työskentelevät vieraskielisethenkilöt, joilla on osaamisen kehittämisen tarve.
  • Vailla toimialan mukaista koulutusta alalla työskentelevät vieraskieliset henkilöt.
  • Alalle hakeutuvat.
  • Muulla toimialalla työskentelevät vieraskieliset henkilöt.
  • Työvoiman ulkopuolelta alalle hakeutuvat, vieraskieliset henkilöt.

Tavoitteet

Tarkoituksena on lisätä osaavan työvoiman saatavuutta kone- ja metallialalla, edistää englanninkielisen oppisopimuskoulutusmallin käyttöä, tukea vieraskielisen väestön osaamisen kehittämistä sekä tukea kouluttajien valmiuksia työelämäyhteistyöhön, jotta vieraskielisen väestön työmarkkinatilanne parantuu ja tukea työnantajien valmiuksia työllistää vieraskielisiä henkilöitä.

Toimenpiteet

Hankkeessa pilotoidaan englanninkielistä kone- ja tuotantotekniikan oppisopimuskoulutusta.

Osaamissisällöt tarkentuvat opiskelijoiden ja työpaikkojen tarpeiden mukaisesti, mutta ne voivat olla esimerkiksi:

  • CNC-särmäys (20 osaamispistettä)- CAD/CAM-ohjelmointi (20 osaamispistettä)
  • Hitsaus- ja levytyöt (30 osaamispistettä)
  • Manuaalikoneistus (20 osaamispistettä).
  • Osaamissisällöt voivat olla myös tutkinnon osia pienempiä kokonaisuuksia, jos se katsotaan tarpeelliseksi.

Lisäksi opiskelijoille on tarjolla S2-opintoja ja tarvittaessa myös opiskeluvalmiuksia tukevia opintoja eli OPVA-opintoja.

Ryhmälle järjestetään myös ura-, työelämä- ja opiskeluohjauskokonaisuus.

12.12.2023-30.6.2025

Etelä-Savon Koulutus Oy

114 400€

Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus

Pekka Orava,
pekka.orava@esedu.fi, puh.040 305 6676

Heikki Pärnänen,
heikki.parnanen@esedu.fi, puh. 040 356 3040

Etelä-Savon ammattiopisto Esedu

© Etelä-Savon ammattiopisto 2021