Skip to content
EtusivuHankkeetMonipaikkaisuus ja liikkuvat palvelut Etelä-Savossa

Monipaikkaisuus ja liikkuvat palvelut Etelä-Savossa

Kohderyhmä

Monipaikkaiset työntekijät, työttömät, maahanmuuttajat, opettajat ja opiskelijat, sote-toimijat, kolmannen sektorin toimijat ja yritykset, kunnat ja kaupungit

Tavoitteet

Hankkeen tarkoituksena on muodostaa kokonaiskuva Etelä-Savon monipaikkaisuuden tilasta ja sitä kauttaa tunnistaa keinot, joilla voidaan edistää aluen monipaikkaisten henkilöiden osaamista ja (työ)hyvinvointia. Hankkeessa tuotettu tieto palvelee erityisesti kuntien ja kaupunkien aluekehittämisen suunnittelua, oppilaitosten koulutustarjonnan kehittämistä sekä hyvinvointialueen palveluohjausta.

Hankkeen tavoitteet:

1. Selvittää monipaikkaisuuden nykytila Etelä-Savossa ja miten monipaikkaisuus kehittyy Etelä-Savossa vuoteen 2030 mennessä

2. Kartoittaa monipaikkaisten osaamisen kehittämistarve

3. Selvittää liikkuvan palveluyksikön mahdollisuudet monipaikkaisten palvelujen tarjonnassa

Toimenpiteet

1. Teematyöpajat

Järjestetään monipaikkaisten hyvinvointiin ja osaamisen kehittämiseen kohdistuvaa teematyöpajaa 9 paikkakunnalla. Työpajoissa huomioidaan eri monipaikkaiset ryhmät ja kunkin paikkakunnan tarpeet.

2. Selvitys monipaikkaisten tilasta Etelä-Savossa

Toteutetaan selvitys Etelä-Savon monipaikkaisten tilasta ja sen kehityksestä vuoteen 2030 mennessä sekä monipaikkaisuuden vaikutuksista alueen työllisyyteen, kyläyhteisöihin, palveluiden käyttöön ja tarkoitukseen.

3. Palvelukartta liikkuvan palveluyksikön mahdollisuuksista Etelä-Savossa

Tuotetaan palvelukartta siitä, missä ja millaisia palveluja liikkuvalla palveluyksiköllä voidaan tarjota Etelä-Savossa hyvinvointipalveluiden tukena monipaikkaisten osaamisen kehittämisessä sekä terveyden ja (työ)hyvinvoinnin ylläpitämisessä ja edistämisessä.

Raportit

15.6.2022-31.10.2022

Etelä-Savon koulutus Oy

33 191 €

Etelä-Savon maakuntaliitto, Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (AKKE)

Projektiasiantuntija Satu Tynkkynen,
satu.tynkkynen(at)esedu.fi,
040 831 6536

Etelä-Savon ammattiopisto Esedu

© Etelä-Savon ammattiopisto 2021