Skip to content
opiskelija ohjaamassa metsätraktoria lumisissa talvimaisemissa

METSIIN

Tavoitteet

Hanke jakautuu EAKR- ja ESR-osuuksiin, joiden tarkoituksena on kehittää metsäkoneenkoulutusta entistä laaja-alaisemmaksi ja saada oppilaitoksen koulutustarjonnan piiriin kokonaisuus tehokkaasta ja ammattitaitoisesta puunkorjuusta aina puunkuljetukseen ja logistiikkaan saakka. Monipuoliset TOP-paikat sekä osaamisen kasvattaminen metsäbioenergia-alankoulutuksessa avaavat myös opiskelijoille entistä parempia työllistymisen mahdollisuuksia ympärivuotisesti.

Peruskorjuukalustoon investoimisen lisäksi tarvitaan jatkuvaa kehitystyötä uuden teknologian tuomiseksi osaksi metsäkoneopetusta sekä opetuksen ja työelämän osaamisvaatimusten yhteensovittamiseksi.

  • Metsäalan opetuksen ja oppimisympäristöjen, erityisesti simulaatiopedagogiikan kehittäminen
  • Yritysyhteistyö alan kehittämiseksi
  • Tulevaisuuden työvoimatarpeisiin vastaaminen ja puutavara-auton kuljettajakoulutuksen käynnistyksen toimenpiteet
  • Simulaattoriopetuksen laaja-alainen mahdollistaminen
  • Metsäkonevalmistajien, koneyrittäjien ja metsäyhtiöiden kanssa yhteistoiminnallisten koulutuksien suunnittelu ja järjestäminen
  • Opiskelijoiden top-ohjauksen kehittäminen
  • Metsäbioenergia-alan koulutuksen kehittäminen osana metsäkoneenkuljettajakoulutusta
  • Puutavara-auton kuljettajakoulutuksen aloittamisen mahdollistaminen Esedussa
1.1.2016-31.12.2017

Etelä-Savon Koulutus Oy/Esedu

242 902 € (ESR) ja 618 000 € (EAKR).

Euroopan aluekehitysrahasto ja sosiaalirahasto

Projektipäällikkö
Mikko Pulkkinen
p. 044 711 5699

Etelä-Savon ammattiopisto Esedu

© Etelä-Savon ammattiopisto 2021