Skip to content
EtusivuHankkeetMaaseutu ICT2
nainen ruokkii lehmiä heinällä navetassa

Maaseutu ICT2

Kohderyhmä

Järjestöt, yhdistykset, yhteisöt

Tavoitteet

Hankkeen yhteiset tavoitteet

Parantaa maaseutuyrittämiseen ja sen uudistamiseen liittyvää ammattitaitoa ja osaamista.
Lisätä maaseutuyrittäjien tietämystä ja valmiutta yhteistyöhön ja uusiin kehittämistoimenpiteisiin kohti parempaa kilpailukykyä ja resurssitehokkuutta.
Maaseudun elinkeinoelämän kestävyyden edistäminen.

Esedun erityispainotukset hankkeessa

Maaseutualueiden tieto- ja viestintäteknologian saavuttavuuden, käytön ja laadun parantaminen, tietotekniikan hyödyntäminen palveluissa ja arjen käytännöissä.
Maaseudulla toimivien yritysten liiketoiminnan kasvun tukeminen uuden teknologian osaamista ja tunnettavuutta lisäämällä.
Ns. uuden tiedon välittäminen toimiville yrityksille.
Olemassa olevan tiedon hyödyntäminen yritystoiminnassa eli ns. tiedolla johtaminen.
Verkosto- ja jakamistalouden edistäminen maaseutualueilla.
Laajakaistayhteydet, niiden käyttö ja hyödyntäminen.

Toimenpiteet

Teema- ja asiantuntijapäivät, infotilaisuudet

1.1.2018-31.12.2019

Etelä-Savon Koulutus Oy

ProAgria

166 666 €, josta Esedun osuus 142 906 €

Etelä-Savon ELY-keskus

Kehittämispäällikkö
Taisto Hirvonen
p. 050 389 0987

Etelä-Savon ammattiopisto Esedu
ProAgria

© Etelä-Savon ammattiopisto 2021