Skip to content
EtusivuHankkeetLiikkuva palveluyksikkö maaseudun hyvinvoinnin ja osallisuuden edistäjänä
Valkoinen ReissuEllun pakettiauto nurmikentällä.

Liikkuva palveluyksikkö maaseudun hyvinvoinnin ja osallisuuden edistäjänä

Hankkeen kohderyhmä

Etelä-Savon maaseudulla asuvat kuntalaiset ja monipaikkaiset, kunnat/kaupungit, kylät/kyläyhteisöt

Hankkeen tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on edistää maaseudulla asuvien kuntalaisten ja monipaikkaisten hyvinvointia ja tietoisuutta sosiaali- ja terveyspalveluista palvelu- ja digiohjauksen keinoin sekä laajentaa liikkuvan palveluyksikön toiminta ja palvelureitti koko Etelä-Savon hyvinvointialueelle.

Hankkeen toimenpiteet

1. Maaseudun vakituisten ja monipaikkaisten asiakkaiden terveyttä ja hyvinvointia edistetään antamalla terveys- ja hyvinvointiauton ReissuEllun pysähdyspaikoilla palveluohjausta sosiaali- ja terveyspalveluista hyvinvointialueella sekä ohjausta digitaalisten sote-palveluiden käytöstä.

2. Maaseudun vakituisille ja monipaikkaisille asiakkaille tarjotaan ReissuEllun matalan kynnyksen terveys- ja hyvinvointipalveluita, kuten yleistä terveyteen ja hyvinvointiin liittyvää ohjausta, terveydentilasta kertovia mittauksia sekä psyykkistä ja fyysistä hyvinvointia edistäviä toimintatuokioita.

3. Liikkuvan palveluyksikön toiminta laajennetaan koko Etelä-Savon hyvinvointialueelle, jossa pysähdyspaikoiksi valitaan maaseudun kuntia ja kyliä.

ReissuEllun aikataulut löydät täältä

1.11.2022-31.12.2024

Etelä-Savon Koulutus Oy

178 274,91€

Etelä-Savon ELY-keskus Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta

Projektiasiantuntija
Huttunen Heikki
Heikki.Huttunen@esedu.fi
Puh. 040 776 3949

Etelä-Savon ammattiopisto Esedu

© Etelä-Savon ammattiopisto 2021