Skip to content
EtusivuHankkeetLäpi-VETO
Opiskelija näyttää peukkua ja kuvan päällä laatupalkittua koulutusta leima

Läpi-VETO

Kohderyhmä

Osallistuvien organisaatioiden henkilöstö, johto ja opiskelijat sekä työelämän edustajat.

Tavoitteet

  1. Laadunhallintajärjestelmien toimivuuden edistäminen
  2. Verkoston organisaatioiden ja yhteistyökumppaneiden laatukulttuurin kehittymisen arviointi ja parantaminen
  3. Tietoisuuden lisääminen laadunhallinnasta erityisesti opiskelijoiden ja työelämän kannalta
  4. Asiakaspalauteprosessin vaikuttavuuden parantaminen
  5. Tunnistaa ja jakaa verkoston organisaatioiden hyviä käytäntöjä sekä koulutuksen järjestäjien välinen vertaisoppiminen

Toimenpiteet

Kartoitetaan ja tarvittaessa uudistetaan toimintajärjestelmän prosesseja ja menettelytapoja laadunhallinnan näkökulmasta. Luodaan toimintamalli laadunhallintajärjestelmän toimivuuden seurantaan.

Toteutetaan laatukulttuurin arvioinnit Q-KULT -menetelmällä ja tulosten analysoinnin pohjalta laaditaan kehittämissuunnitelmat. Hankeverkoston lisäksi organisaation laatukulttuuri arvioidaan hankkeessa mukana olevissa yhteistyöoppilaitoksissa Harjun oppimiskeskuksessa ja Itä-Karjalan kansanopistossa.

Muokataan Q-KULT -työväline opiskelijoille ja työelämälle soveltuvaksi arviointivälineeksi. Pilotoidaan muokattu arviointityöväline opiskelija- ja työelämäryhmillä.

Selvitetään asiakaspalautteiden keräämis-, käsittely- ja hyödyntämisprosessit. Laaditaan toimintamalli saadun tiedon käsittelyyn, jakamiseen ja hyödyntämiseen sekä niiden pohjalta tapahtuvaan kehittämiseen. Perehdytetään työelämää valtakunnallisen työelämäpalautteen käyttöönotosta.

1.1.2020-30.6.2022

Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto

Saimaan ammattiopisto, Kouvolan seudun ammattiopisto, Etelä-Savon ammattiopisto

53 750€ / 225 000€ (Esedu/yhteensä, sis. omarahoitusosuus)

Opetushallitus

Etelä-Savon ammattiopisto
Hankkeen yhteyshenkilö
Taisto Hirvonen
taisto.hirvonen@esedu.fi
p. +358 50 389 0987

Ekami
Etelä-Savon ammattiopisto Esedu
Kouvolan seudun ammattiopisto KSAO
Saimaan ammattiopisto Sampo

© Etelä-Savon ammattiopisto 2021