Skip to content
EtusivuHankkeetKotiin tuotettavat arjen tukipalvelut – tiedonvälityshanke

Kotiin tuotettavat arjen tukipalvelut - tiedonvälityshanke

Kohderyhmä

Koteihin tukipalveluja tuottavat palveluyritykset, jotka tarjoavat asiakkailleen palvelujaan sosiaalisina tai itsemaksettavina palveluina. Toinen kohderyhmä on maaseudulla asuvat asukkaat, jotka ostavat palveluja tai aikovat yrittäjiksi.

Tavoitteet

  • tuottaa ja välittää monikanavaisesti tietoa lakimuutoksista, joilla on vaikutusta kotiin sosiaalisina palveluina sekä itsemaksettuina palveluina tuottaviin tukipalveluyrityksiin sekä maaseudulla asuviin asukkaisiin.
  • saada tietoa kotiin tukipalveluja tuottavien yrittäjien osaamistarpeista koulutussuunnittelua varten. Tiedonvälityshankkeen jälkeen kehitystyötä jatketaan ja laaditaan maaseudulla toimivien tukipalveluyrittäjien ja yrittäjäksi aikovien tarpeisiin soveltuva monimuotoinen ja saavutettava koulutuskokonaisuus

Toimenpiteet

TP 1. Tiedon tuottaminen ja välittäminen

1.1. Yhteistoiminta ja -suunnittelu:

  • Kyläaktiivien, yritysten ja kuntien yrityskehittäjien kanssa tapaamiset, joissa tehdään tiedotustilaisuuksien toteutusmahdollisuuksien kartoitusta ja suunnittelua. Tiedotusta tehdään kuntiin sovittujen tapahtumien yhteydessä tai järjestetään erillisiä tiedottamistilaisuuksia.
  • Yhteistyökumppanina toimivan Eloisan ja hankkeen vastuuhenkilöiden kanssa toteutetaan yhteiset suunnittelutapaamiset hankkeen tiedotteiden sisällöistä sekä toiminta- ja tapahtumaohjelman käytännön toteutuksista.

1.2. Tiedonvälitys ja siihen liittyvä materiaalien tuottaminen.

Kokonaisuudessa tehdään yhteistyötä Esedun ja Eloisan toimijoiden kanssa.

  •  Kartoitetaan tietolähteitä ja kootaan tietoja ja tuotetaan tilaisuuksien tiedotusaineistot.
  • Tuotetaan jaettavat tiedotteet painotuotteena (A4) yrittäjille ja asiakkaille.
  • Maaseudulla toteutetaan tiedotustilaisuudet tukipalveluyrittäjille ja yrittäjiksi aikoville ja yrittäjyydestä kiinnostuneille.
  • Osallistutaan kunnissa tapahtumiin tai järjestetään asukkaille erilliset tiedonvälitystilaisuudet. Hyödynnetään tiedotuksessa ReissuEllua, liikkuvaa palveluyksikköä.
  • Tehdään 2-3 podcastia. Podcasteissa käsitellään sekä asiakkaiden (asukkaiden) että yrittäjien esiin tuomia kysymyksiä lakiuudistuksiin liittyen.

Osaamisen hankkimiseen liittyvän tiedon haku.

  • Hankkeeseen osallistuvia yrittäjiä ohjataan tutustumaan netissä tarjolla oleviin koulutusmahdollisuuksiin sekä ohjataan kouluttautumiseen ja yrittäjyyteen tarvittavan tiedon hakuun.

Hyödynnetään ReissuEllua, liikkuvaa palveluyksikköä tiedon haun ohjaustilanteiden järjestämiseen.

TP 2. Osaamistarpeiden kartoittaminen/kysely.

Tehdään osaamis- ja/tai koulutustarvekartoituksia hankkeen toimenpiteisiin osallistuville palveluntuottajille.

1.3.2024-31.12.2024

Etelä-Savon Koulutus Oy

106 045,31€

Etelä-Savon ELY -keskus, Maaseuturahasto

Kirsi Lappalainen
kirsi.lappalainen@esedu.fi,
puh. 044 711 5670

Etelä-Savon ammattiopisto Esedu

© Etelä-Savon ammattiopisto 2021