Skip to content
EtusivuHankkeetKOTOMAATTI
eri maista tulleita naisia ja miehiä istumassa koululuokassa pulpettien äärellä opiskelemassa

KOTOMAATTI

Kohderyhmä

Kohderyhmään kuuluvat ne maahanmuuttajat, joilla on aikaisempaa ammatillista osaamista tai selkeytynyt uravalinta Suomessa.

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on kehittää uudenlainen kotoutumiskoulutuksen toimintamalli, joka nopeuttaa ammatillisiin opintoihin pääsyä ja antaa valmiuksia edetä opinnoissa.

Hankkeen toisena tavoitteena on kehittää oppilaitoksessa jo tutkintoon johtavassa koulutuksessa opiskelevien maahanmuuttajien työssäoppimisjaksojen ohjausta.

Toimenpiteet

Hankkeessa järjestetään kaksi työvoimapoliittista koulutusta, joihin haetaan opiskelijoita yhteistyössä Etelä-Savon TE-toimiston kanssa. Hakijoille tehdään Testipisteen kehittämät alkukartoitukset. Ensimmäinen ryhmä aloittaa elokuussa 2015 ja toinen helmikuussa 2016.

Koulutus (10 kk) jakautuu kahteen jaksoon. Ensimmäisen 5 kk:n aikana opiskelija hankkii tarvitsemiaan valmiuksia ammatillisia opintoja varten. Hän laatii mm. oman ammattialansa sanastoa, kasvattaa työelämässä tarvittavaa kielitaitoa, kertaa työelämän pelisääntöjä ja saa tarvitsemaansa henkilökohtaista ohjausta. Toisen 5 kk:n aikana opiskelija siirtyy yksilöllisesti ammatillisen suuntautumisensa mukaisesti koulutusalalle, mutta ei ole vielä tutkintotavoitteisessa koulutuksessa. Jakso antaa opiskelijalle realistisen kuvan ammattiopinnoista ja omista valmiuksista. Se mahdollistaa myös ensimmäisen tutkinnonosan suorittamisen. Koulutuksen päättyessä opiskelijalla on paremmat mahdollisuudet hakeutua tutkintoon valmistavaan koulutukseen tai työllistyä.

Työssäoppimisen ohjauksen kehittämisessä huomioidaan sekä opiskelijan että työpaikan tuen tarpeita työssäoppimisjaksojen aikana. Hankkeessa jalkaudutaan käytännössä työpaikoille. Tavoitteena on madaltaa työpaikkojen kynnystä tarjota työssäoppimispaikkaa ammatillisissa opinnoissa opiskeleville maahanmuuttajille. Samalla tuetaan työpaikkojen monikulttuurisen ohjauksen osaamisen kehittymistä.

1.3.2015-28.2.2017

Etelä-Savon Koulutus Oy

Etelä-Savon ammattiopisto

282 270 €

Euroopan Sosiaalirahasto, Etelä-Savon ELY-keskus

Projektipäällikkö
Minna Hallikainen
p. 044 711 5640

Etelä-Savon ammattiopisto Esedu

© Etelä-Savon ammattiopisto 2021