Skip to content
EtusivuHankkeetKokka kohti tulevaisuuden Etelä-Savoa
tyynellä järvellä kirkkovenesoutu ja veneen keulassa liehuu suomen lippu

Kokka kohti tulevaisuuden Etelä-Savoa

Kohderyhmä

Etelä-Savon maakunnan alueen

  • kansainväliset osaajat
  • oppilaitosten kansainväliset osaajat (opiskelijat)
  • yritykset ja muut työnantajat, jotka kärsivät työvoimapulasta
  • sidosryhmäkumppanit

Tavoitteet

Systemaattinen ja aktiivisesti toimiva maakunnallinen kansainvälisten osaajien, yritysten, oppilaitosten ja muiden tuki- ja palveluorganisaatioiden yhteistyöverkosto. Hanke toteutetaan ja verkosto rakennetaan noudattaen Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) Talent Boost -toimenpideohjelmaa. Lisätietoja: Talent Boost – Työ- ja elinkeinoministeriön verkkopalvelu (tem.fi)

Toimenpiteet

Tavoite toteutetaan neljän työpaketin avulla:

Työpaketti 1: Yritysten ja kansainvälisten osaajien tarpeista nouseva Talent Hub Etelä-Savo – verkoston rakentaminen yhdessä asiaan sitoutuneiden sidosryhmien kanssa.

Työpaketti 2: Tilannekuva kansainvälisten osaajien rekrytoinnin haasteista eteläsavolaisissa yrityksissä yhdessä osatoteuttajien ja sidosryhmien kanssa mm. yrittäjien haastattelujen ja yrityskäyntien avulla. Kansainvälisten osaajien haasteiden selvittäminen oppilaitosten kautta ja sidosryhmien avulla sekä aiempia hanketuloksia hyödyntäen.

Etelä-Savon yritysselvitys 2022 (PDF)

Työpaketti 3: Kansainvälisten osaajien ja yritysten kohtaannon lisääminen erilaisilla match-up -tilaisuuksilla ja räätälöidyllä ohjauksella rekrytoinnin helpottamiseksi (ml. Kansainvälisen rekrytoinnin opas 2021)

Työpaketti 4: Ulkomaalaisopiskelijoiden linkittäminen yrityksiin ja organisaatioihin sekä alueelle opiskelujen alusta alkaen. Työharjoittelujen ja kesätöiden yms. hyödyntäminen kieleen ja kulttuuriin integroitumiseksi ja näin pysyvämmän siteen kasvattamiseksi Etelä-Savon maakuntaan.

1.4.2021-31.5.2023

Etelä-Savon Koulutus Oy

Itä-Savon koulutuskuntayhtymä, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy

359 176 €

ESR/Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Etelä-Savon ammattiopisto Esedu
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu XAMK
Samiedu

© Etelä-Savon ammattiopisto 2021