Skip to content
Kompassin neula osoittamassa 0 prosenttiin hiilidioksidipäästöjä.

KOHITEKO

Kohderyhmä:

Etelä-Savon Koulutus Oy, alueen yritykset sekä koulutusorganisaatiot.

Tavoitteet:

Tämän selvityshankkeen tavoitteena on laatia suunnitelma monialaisesta, erityisesti tekniikan ja luonnonvara-alan hiilineutraalista oppimisympäristöstä Etelä-Savon Koulutus Oy:lle. Oppimisympäristö vastaa digitaalisen hiilineutraalin yhteiskunnan osaamistarpeisiin, vahvistaa maakunnan asemaa mm. metsä-, puu- ja rakennusalan kouluttajana sekä edistää alan yritystoimintaa ja yritysyhteistyötä. Uudenlaiseen oppimisympäristöön voi sijoittua jatkossa alan yrityksiä ja sitä voidaan käyttää yritysten ja oppilaitosten innovatiiviseen yhteistyöhön.

Toimenpiteet:

1 ) Osaamistarpeiden kartoitus
Osaamistarpeiden kartoitusvaiheessa tehdään yhteistyötä maakunnan muiden koulutustoimijoiden ja alan yritysten kanssa. Kartoituksessa hyödynnetään erilaista ennakointitietoa (mm. SITRA, Futures Platform- työkalua) sekä mm. Koulutusportti-hankkeen (ESR) tuloksia.

2) Koulutustarjonnan suunnittelu
Esedun koulutustarjonta suunnataan osaamistarpeiden kartoituksen (toimenpide 1) pohjalta huomioiden kestävän tulevaisuuden ja digitalisaation edistämisen tavoitteet.

3) Hiilineutraalin oppimisympäristön alustava suunnitelma
Edellä kuvatun kartoituksen ja suunnittelun pohjalta syntyy alustava suunnitelma hiilineutraalin oppimisympäristön rakentamiseen ja kilpailutukseen.

Suomen ympäristökeskusken KEINO eli vähähiilisen rakentamisen kehittäjäryhmä on valinnut hankkeemme yhdeksi neljästä pilottihankkeesta. KEINO-kehittämisryhmän tavoitteena on löytää keskeisimmät vähähiilisyyteen liittyvät näkökohdat ja kytkeä ne rakennushankkeiden suunnitteluvaiheeseen sekä kehittää näitä tukevia hankinnan kriteerejä ja määrittelyjä.

Hanke käynnistyi syyskuun 2021 alussa ja päättyy helmikuun 2022 lopussa. Tarkoituksena on käynnistää tämän jälkeen laajempi rakennussunnitteluhanke uuden hiilineutraalin oppimisympäristön rakentamiseen. Suunnitteluvaiheen aikana kertynyttä osaamista jalostetaan myös koulutukseen sopivaksi.

 

1.9.2021-28.2.2022

Etelä-Savon Koulutus Oy

121 600 €

Etelä-Savon maakuntaliitto, Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (AKKE)

Projektipäällikkö Eija-Riitta Ikonen
eija-riitta.ikonen@esedu.fi
puh. 040 354 9558

Etelä-Savon ammattiopisto Esedu

© Etelä-Savon ammattiopisto 2021