Skip to content
EtusivuHankkeetKlusterilla elinvoimaa Etelä-Savon ruoka-alalle
Ruokaa esillä pöydällä

Klusterilla elinvoimaa Etelä-Savon ruoka-alalle

Kohderyhmä

Hankkeen varsinainen kohderyhmä on eteläsavolaiset ruokaketjun toimijat; ruoka-alan yritykset, ml. maatilat ja alkutuotanto, elintarvikejalostus, kauppa, ruokapalvelut sekä TKI- ja koulutusorganisaatiot sekä ruokala-alan keskeiset sidosryhmät, kuten tuottajaorganisaatiota (esim. MTK Etelä-Savo), kehittämisyhtiöt ja kuntien elinkeinopalvelut.

Tavoitteet

Ruoka-alanklusterin pitkäntähtäimen tavoitteena on tukea eteläsavolaisen ruoka-alan kilpailukyvyn kasvua ja vahvistumista sekä lisätä Etelä-Savon ruoka-alan kansallista ja kansainvälistä näkyvyyttä ruoka-alan foorumeilla.

Hanke käynnistää klusteritoiminnan ja sen tavoitteena ovat alla olevat määrälliset ja laadulliset tavoitteet.

Määrilliset tavoitteet:

 • 1 kehitysprosessi: Etelä-Savon ruokaklusterin käynnistäminen ja hakeutuminen ECCP-alustalle
 • 9 yritystä sitoutuu klusterin toimintaan
 • 6 tutkimus-, koulutus- ja neuvontaorganisaatiota sitoutuu klusterin toimintaan
 • 3 kansainvälisen tutkimus- ja kehittämistyöverkostoa kanssa jatketaan/aloitetaan alueen yrityksiä palveleva yhteistyö

Laadulliset tavoitteet:

 • hankkeeseen osallistuvat yritykset ja toimijat kokevat hankkeen hyödylliseksi (kerätään palaute)
 • ruoka-alan yritysten ja yhteisöjen välinen yhteistyö tiivistyy
 • kansainvälinen yhteistyö lisääntyy

Toimenpiteet

Yhteistyömahdollisuuksien kartoittaminen alueen muiden klustereiden tai yhteistyöverkostojen kanssa (vesialan klusteri, Itä-Suomen elinkeinokalatalouden kehittämisverkosto, Building Clusters, Ecosystem Collaboration and RIS3 Communication in South Savo -hanke/ E-S maakuntaliitto)

 • Klusterin jäsenhankinnan jatkaminen ja toiminnasta tiedottaminen erityisesti alkutuotannon edustajille Farmari 2022 -messuilla
 • Aktiivinen yhteydenpito Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntien verkostoihin ja klustereihin, osallistuminen IP-alueen klusterityöskentelyyn
 • Kansallisten ja kansainvälisten (klusteri) rahoituskanavien ja -hakujen seuraaminen ja niistä tiedottaminen
 • Kansainvälisiin klusterialustoihin perehtyminen ja niiden toiminnasta tiedottaminen Etelä-Savon maakunnan toimijoille (kohderyhmät, hyödyt, osallistumisen vaatimukset jne.)
 • Kansainvälisen yhteistyön jatkaminen mm. EU Smart Specialization Agrifood Platform/ Traceability & Big data -teema, Smart AgriHubs -verkostoyhteistyö
1.11.2021-31.10.2022

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy

Helsingin yliopisto Ruralia instituutti, Luonnonvarakeskus, Etelä-Savon Koulutus Oy, ProAgria Etelä-Savo ry

131 066 €

Etelä-Savon maakuntaliitto, Maakunnan omaehtoisen kehittämisen rahoitus

Terttu Pulkkinen
puh. 044 711 5240

Etelä-Savon ammattiopisto Esedu
Helsingin yliopisto Ruralia instituutti
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu XAMK
Luke
ProAgria

© Etelä-Savon ammattiopisto 2021