Skip to content
EtusivuHankkeetKETTU – Kestävää tulevaisuuden työtä uudella osaamisella

KETTU - Kestävää tulevaisuuden työtä uudella osaamisella

Kohderyhmä

Varsinainen kohderyhmä on turvesektorilta ja sen liitännäisaloilta työttömäksi jääneet tai työttömyysuhanalaiset henkilöt Etelä-Savossa.

Välillisenä kohderyhmänä ovat

 • Etelä-Savon alueella toimivat raskaankaluston huolto- ja korjausyritykset, jotka kärsivät työvoimapulasta.
 • Metsä- ja energia-alan yritykset, jota hyötyvät saadessaan uutta osaamista hallitsevia työntekijöitä

Tavoitteet

 1. Hankkeen osallistujien osaaminen ja toimintakyky vahvistuvat.
 2. Hankkeessa tehtävän alkukartoituksen tuloksena syntyy raportti kohderyhmän osaamis- ja ohjaustarpeista.
 3. Yritykset saavat osaavaa työvoimaa.
 4. Hankkeen sparraukseen osallistuvien henkilöiden olemassa oleva liiketoiminta monipuolistuu
 5. Hankkeessa rakentuu työelämälähtöinen joustava koulutus- ja ohjauspalveluiden malli, joka soveltuu erityisesti täsmäkoulutusta tarvitseville työttömille ja työttömyysuhan alaisille henkilöille.
 6. Hankkeessa syntyy uusia paikallisesti tarjottavia tutkinnon osia ja näihin osaamismerkkejä.

Toimenpiteet

 1. Hankkeesta tiedotetaan monikanavaisesti yhdessä työvoimaviranomaisten, yritysten ja sidosryhmien kanssa.
 2. Hankkeeseen osallistuvien yritysten ja muiden sidosryhmien kanssa ja etsitään aktiivisesti kohderyhmään kuuluvia hankkeista kiinnostuneita henkilöitä, jotka kutsutaan alkukartoitukseen.
 3. Alkukartoituksen suunnittelu ja toteutus.
 4. Hankkeen osallistujien hankinta raskaankaluston huolto- ja korjauskoulutuskokonaisuuteen sekä metsäenergiakoulutuskokonaisuuteen.
 5. Koulutusten ja ohjaustoimenpiteiden suunnittelu.
 6. Koulutuksiin osallistujien valinta, ohjaustoimenpiteet ja yksilölliset suunnitelmat.
 7. Raskaan kaluston korjaus- ja huoltokoulutus sekä uraohjaus ja yrityssparraus opiskelijoille aikavälillä 1.10.2024-31.3.2025.
 8. Metsäenergiakoulutus sekä uraohjaus ja yrityssparraus opiskelijoille aikavälillä 9.1.-28.5.2025.
 9. Koulutus- ja ohjauspalveluiden arviointi ja toimintamallin kehittäminen (joustavat, ajasta ja paikasta riippumattomat opiskelumahdollisuudet) 9.1.-31.8.2025 .
 10. Hankkeen juurruttaminen ja viestintä koko hankkeen ajan

 

1.6.2024-31.8.2025

Etelä-Savon Koulutus Oy

332 031€

Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto - JTF

Kirsi Lappalainen, projektipäällikkö
kirsi.lappalainen@esedu.fi
puh. 044 711 5670

Etelä-Savon ammattiopisto Esedu

© Etelä-Savon ammattiopisto 2021