Skip to content
Opiskelija näyttää peukkua ja kuvan päällä laatupalkittua koulutusta leima

JYMY

Kohderyhmä

Keskijohto

Tavoitteet

Selkiytetään ja systematisoidaan esimiestyötä toimintakulttuurin muutoksen johtamisessa.
Vahvistetaan keskijohdon ja lähiesimiesten roolia arjen pedagogisessa johtamisessa.

Toimenpiteet

Toimintatapa on koulutuspäälliköiden vertaisverkostotyö.

13.12.2017-31.12.2019

Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä, Etelä-Savon koulutuskuntayhtymä, Hyria Koulutus Oy, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä, Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, Kouvolan kaupunki, Länsirannikon Koulutus Oy, Pohjois-Satakunnan kansanopiston kannatusyhdistys ry, Porvoo International College, Satakunnan koulutuskuntayhtymä, Tampereen kaupunki

444 115 €, josta Esedun osuus 39 265 €

Opetushallitus

Henkilöstökoordinaattori
Kristiina Leso
p. 044 711 5300

Etelä-Savon ammattiopisto Esedu
Hyria koulutus Oy
Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia
Saimaan ammattiopisto Sampo

© Etelä-Savon ammattiopisto 2021