Skip to content
EtusivuHankkeetJoustavia koulutusmalleja matkailu- ja ravitsemisalan työntekijöiden osaamisen kehittämiseen Etelä-Savossa

Joustavia koulutusmalleja matkailu- ja ravitsemisalan työntekijöiden osaamisen kehittämiseen Etelä-Savossa

Kohderyhmä

Hankkeen kohderyhmät ovat matkailu- ja ravitsemisalan yritysten johto, esihenkilöt ja henkilöstö, potentiaaliset mara-alan tulevat työntekijät (alanvaihtajat, työttömät, jne.) ja alan opiskelijat Etelä-Savossa.

Tavoitteet

1. Vastata mara-alan kasvavaan osaajatarpeeseen työelätarpeista johdetuilla koulutustavoilla

  • Monipuolistaa koulutuksen ja osaamisen kehittämisen tapoja 2. asteella ja amk-koulutuksessa
  • Vahvistaa osaamista kansainvälisen työvoiman integroinnissa osaksi työyhteisöä

2. Vahvistaa alan koulutus- ja tutkimusorganisaatioiden ja työelämän yhteistyötä

  • Luoda ennakoiva, systemaattinen ja kokonaisvaltainen toimintapa koulutus- ja kehittämistarpeiden kartoittamiseen
  • Luoda yhteiset tiedon jakamisen ja toisilta oppimisen käytännöt

Toimenpiteet

Hankkeen keskeisimmät toimenpiteet liittyvät työelämän tarpeisiin nopeasti vastaavien ajasta ja paikasta riippumattomien koulutustuotteiden suunnitteluun, testaukseen ja arviointiin.

1.8.2023-31.12.2025

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy

97 918€

Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Euroopan sosiaalirahasto (ESR+)

Tuula Kontinen, tuula.kontinen@esedu.fi, puh. 044 711 5823

Etelä-Savon ammattiopisto Esedu
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu XAMK
Samiedu

© Etelä-Savon ammattiopisto 2021