Skip to content
Esedun vihreä logotausta

JOPEDA

Kohderyhmä

Oppilaitosjohto, päälliköt ja tiimiesimiehet, opettajat ja ohjaajat, opiskelijat ja työelämän edustajat.

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on, että oppilaitostemme pedagoginen johtaminen, sen organisointi ja keskeisten prosessien toimeenpano kehittyvät ja asiakkaan polku ydinprosesseissa selkeytyy. Pedagogisen toiminnan vaiheet niveltyvät toisiinsa entistä paremmin ja ylimääräinen työ karsiutuu. Pedagogisen johtamisen vastuut on määritelty ja arki sujuvoituu. Digiosaamisen johtaminen kehittyy ja pedagoginen johtaminen perustuu tietoon. Pedagoginen johtaminen on tasalaatuista.

Toimenpiteet

Toteutamme hankkeessa kehittämistyön lähtökohtana oppilaitosten pedagogisten prosessikokonaisuuksien nykytilan tarkastelun. Kehittämistyön tukena toteutamme palvelumuotoilu/LEAN-ajattelun yhteisen koulutussarjan kaikille toimijoille, jonka avulla kehitämme keskeisiä prosessejamme ja määrittelemme niiden vastuut. Osallistumme valtakunnallisen verkoston tilaisuuksiin. Lisäksi hankkeessa vahvistamme ja varmistamme pedagogista osaamista kehittämällä perehdyttämisprosessia ja keskeisiin prosesseihin tuotettuja prosessikuvauksia.

Kehittämiskohteet organisaatioittain

1.1.2021-31.12.2022

Etelä-Savon Koulutus Oy, Esedu

Kouvolan Ammattiopisto Oy EduKo, Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Novida, Peimarin koulutuskuntayhtymä, Raision seudun koulutuskuntayhtymä Raseko, Suomen Urheiluopiston Kannatusosakeyhtiö

546664 €, josta Esedun osuus 111944 €

OPH

Kirsi Lappalainen
kirsi.lappalainen@esedu.fi
p. 044 711 5670

Valtakunnallisen koordinaatiohankkeen verkkosivut

Etelä-Savon ammattiopisto Esedu
Kouvolan Ammattiopisto Oy EduKo
Livia ammattiopisto
Lounais-Suomen ammattiopisto Novida
Raision seudun koulutuskuntayhtymä Raseko
Suomen Urheiluopisto

© Etelä-Savon ammattiopisto 2021