Skip to content
EtusivuHankkeetItseohjautuvuutta ja hyvinvointia työhön
Kaislat heiluvat tuulessa sinitaivaan alla

Itseohjautuvuutta ja hyvinvointia työhön

Kohderyhmä

Hankkeen kohderyhmänä ovat Etelä-Savon Koulutus Oy:n  johto, päälliköt ja henkilöstö.

Tavoitteet

 1. Vahvistaa kohderyhmän valmiuksia ja osaamista oman työn suunnittelemiseen, organisoimiseen ja työhön sitoutumiseen itseohjautuvuuden periaatteella.
 2. Kehittää edelleen oppilaitoksessa aiemmin käyttöön otettua työuupumuksen ennaltaehkäisyn toimintamallia.
 3. Luoda ja testata mallia itseohjautuvuuteen siirtymisestä osana oppilaitoksen johtamista ja itseohjautuvaa opettamista.
 4. Edesauttaa työntekijöiden työhyvinvointia ja työssä jaksamista työuran eri vaiheissa.
 5. Lisätä hankkeessa mukana olevien muiden oppilaitosten välistä yhteistyötä ja vuorovaikutusta työkykyjohtamisessa ja itseohjautuvuuteen liittyvien käytäntöjen jakamisessa.

Toimenpiteet

 • asiantuntijat sparraavat ja valmentavat johtoa, koulutuspäälliköitä, muita esihenkilöitä sekä henkilöstöä asetettuihin tavoitteisiin sekä toteuttavat ja tuottavat sisältöjä yhteisiin kehittämispäiviin ja -työpajoihin
 • toteutetaan kyselyjä henkilöstölle itseohjautuvuuteen, työkykyyn ja -uupumukseen liittyen. Niiden analyysit toimivat olemassa olevien tutkimusten lisäksi hankkeessa tuotettavien mallinnusten pohjana
 • yhteiskehittämistä tehdään koko Esedun henkilöstön ja työterveyshuollon kanssa
 • hankkeessa rakentuvaa itseohjautuvuuden mallia testataan johdon, päälliköiden ja henkilöstön uudistumiskykyyn ja itseohjautuvuuteen jatkuvan oppimisen lähtökohdista
 • pilotoidaan ennaltaehkäisevää työnohjausta
 • hyvien käytäntöjen ja kokemusten jakamista sekä benchmarkkausta tehdään muiden oppilaitosten kanssa

 

1.1.2022-31.8.2023

Etelä-Savon Koulutus Oy

152 554 €

Etelä-Savon ELY-keskus, Euroopan sosiaalirahasto

projektipäällikkö Kirsi Lappalainen
kirsi.lappalainen@esedu.fi
puh. 044 711 5670

Etelä-Savon ammattiopisto Esedu

© Etelä-Savon ammattiopisto 2021