Skip to content
EtusivuHankkeetIdeasta euroiksi
käsintehtyjä leikkuulautoja, pullotelineitä ja muita puusta tehtyjä tavaroita myyntipöydällä

Ideasta euroiksi

Kohderyhmä

Hankkeen kohderyhmänä ovat pienet alle 50 hengen yritykset, joissa tuotekehitysosaamisen tarve on suurin.

Tavoitteet

Tässä hankkeessa luodaan ja kokeillaan Etelä-Savon pienyrityksille uusia kehittämismalleja. Uudet kehittämismallit perustuvat yritysten väliseen tiiviiseen ja luottamukselliseen yhteiskehittämiseen.
Yhteiskehittäminen lähtee yritysten yhdessä tunnistamista liiketoiminnan kehittämismahdollisuuksista, joita yksittäiset yritykset eivät pysty itsenäisesti hyödyntämään.
Yhteiskehittämisen kulmakivenä ovat useasta eri näkökulmasta tunnistetut asiakkuudet. Tuotekehitys tapahtuu tässä hankkeessa aina asiakastarpeista lähtevänä toimintana.

Toimenpiteet

a) etsitään kunkin toimijan tiedostoista, toteutetuista hankkeista ja asiakaskunnasta potentiaalisia yritysosallistujia noin 100 yritystä
b) näin kootut yrityslistat koordinoidaan päällekkäisyyksien poistamiseksi
c) toteutetaan soittokierros, jossa yrityksistä haravoidaan ne, joilla on ajankohtainen tuotekehitykseen liittyvä haaste noin. Soittokierroksen perusteella saadaan 30-50 yrityksen joukko
d) tämän yritysjoukon kanssa ideoidaan ja toteutetaan erilaisia innovatiivisia toimia, joilla saadaan yhtäältä kartoitettua yritysten tuotekehitystoiminnan nykytila, tuotekehityksen esteet ja tavoitteet ja toisaalta mallinnetaan toimenpiteitä, joilla näihin esteisiin ja tarpeisiin voidaan vastata.

1.1.2018-31.10.2018

Etelä-Savon Koulutus Oy

XAMK, Miksei Oy, VMK-valmennus, ProAgria ry

74 250 euroa, josta Esedun osuus on 28 800 euroa.

Etelä-Savon maakuntaliitto.

Opettaja
Leila Rapo
p. 044 711 5476

Etelä-Savon ammattiopisto Esedu
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu XAMK
Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy

© Etelä-Savon ammattiopisto 2021