Skip to content
kaksi nuorta naista istuvat vierekkäin ja näppäilevät puhelinta

Hoksaajat

Kohderyhmä

 • ammatillisen koulutuksen opiskelijat, opettajat, ohjaushenkilöstö ja koulutuksenjärjestäjät (tulosten ja hyvien käytäntöjen levityksessä)
 • eri alojen yritykset, julkisen sektorin organisaatiot ja niiden henkilöstö

Tavoitteet

Hankkeen yhteiset tavoitteet

Hankkeella tuetaan ammatillisen koulutuksen uuden lainsäädännön toimeenpanoa sekä siihen liittyvää toimintatapojen uudistamista: uudenlaisten yhteistyömallien kehittämistä, pilotointia ja käyttöönottoa koulutuksenjärjestäjien, yritysten ja julkisen sektorin työpaikkojen sekä myös muiden yhteistyökumppaneiden (esim. TE-hallinto, työpajat, nuorisotoimi ym.) välillä.

Esedun tavoitteet:

  • tehostaa työpaikalla tapahtuvaa ohjausta ja vahvistaa opetus- ja ohjaushenkilöstön työelämäyhteyksiä huomioiden erityisesti digitaalisuus
  • on luoda reformin mukainen asiakaslähtöinen työpaikkaohjaajaperehdytyksen malli, joka vahvistaa yhteistyötä työelämän ja oppilaitoksen välillä
  • varmistaa reformin mukainen toiminta opiskelijoiden osaamisen osoittamisessa ja arvioinnissa
  • suunnitella, kehittää ja mahdollistaa YTO-aineiden työelämänäytöt ammatillisissa näytöissä
  • kehittää erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden valmistumisen jälkeistä työelämään ohjausta

Toimenpiteet

 • pilotoidaan sote-alalla työelämäopettajuutta käytännössä: vähintään yksi opettaja toimii koko ajan kentällä koulutussopimusopiskelijoiden tukena sekä rakentamassa yhteistyön muotoja työpaikkojen kanssa (ESSOTE)
 • benchmarkataan muualla Suomea tehtyjä vastaavia kokeiluja (esim. SIUNSOTE)
 •  selvitetään ja kokeillaan opiskelijoiden verkko-ohjausta sote-alan työelämäopettajapilotoinnin yhteydessä (hyödyntäen Tanskan 24/7 ohjausmallia soveltuvin osin)
 • selvitetään ja kokeillaan reaaliaikaisen digitaalinen ohjauksen tukikanavaa työpaikkaohjaajien tukeen
 • kehitetään ja jalkautetaan arviointimentori-toimintaa
 • pilotoidaan reformin mukainen työelämän arviointikoulutus osana työpaikkaohjaajakoulutusta
 • suunnitellaan ja pilotoidaan YTO-aineiden opettajien työelämäjaksoja YTO-aineiden työelämänäyttöjen mahdollistamiseksi ammatillisissa näytöissä
 • kartoitetaan ne erityistä tukea tarvitsevat opiskelijat, jotka tarvitsevat työllistymiseen tukea heti valmistumisen jälkeen
 • hyödynnetään erityisopettajien sekä opinto-ohjaajien osaamisen nivelvaiheissa
 • kehitetään yhteistyön muotoja TE-hallinnon kanssa
 • vahvistetaan yhteistyötä työllistävien järjestöjen, Ohjaamojen sekä kuntien työllisyyspalvelujen kanssa
 • kehitetään JOPO-oppilaille tutustumisjakso
21.12.2017-30.6.2019

Saimaan ammattiopisto Sampo

Etelä-Savon Koulutus Oy, Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, Edupoli, Kotkan-Haminanseudun koulutuskuntayhtymä, Ekami, Kouvolan kaupunki/Kouvolan seudun ammattiopisto

466 900 €, josta Esedun osuus 100 000 €

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Projektipäällikkö
Marianne Hyttinen-Lilja
p. 044 711 5642

Careeria Oy
Ekami
Etelä-Savon ammattiopisto Esedu
Kouvolan seudun ammattiopisto KSAO
Saimaan ammattiopisto Sampo

© Etelä-Savon ammattiopisto 2021