Skip to content
Hoiva-avustaja auttaa henkilöä nostolaitteella pyörätuoliin

HoivaTuki

Kohderyhmä

Koulutuksen kohderyhmänä ovat sekä työlliset ja työvoiman ulkopuolella olevat, erityisesti maahanmuuttajataustaiset hakijat.

Tavoitteet

Tavoitteena on järjestää ryhmämuotoista hoiva-avustajakoulutusta, jossa opiskelijat suorittavat tutkinnon osat sosiaali- ja terveysalan perustutkinnosta: kasvun ja osallisuuden edistäminen sekä ikääntyvien osallisuuden edistäminen.

Toimenpiteet

Opiskelijoille tarjotaan opintojen aikana tarvittaessa opiskeluvalmiuksia tukevia opintoja ja erityistätukea. Tämän lisäksi käytetään suomen kielen viikoittaista opetusta sekä tarvittaessa ostopalveluinahankittuja tulkkipalveluita.

12.4.2023-30.11.2024

Etelä-Savon Koulutus Oy

222 765€

Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus

Etelä-Savon ammattiopisto Esedu

© Etelä-Savon ammattiopisto 2021