Skip to content
EtusivuHankkeetEtelä-Savon yrittäjyyden kokeiluympäristöjen selvitys (LumpSum)
puupöydällä valkoisen palapelin tekoa mistä puuttuu viisi palaa mutta palapelin tekijöillä on kuusi palapelin palaa

Etelä-Savon yrittäjyyden kokeiluympäristöjen selvitys (LumpSum)

Kohderyhmä

Etelä-Savon alueen yrittäjyyttä tukevat organisaatiot ja niissä työskentelevät yrittäjyyden asiantuntijat, yritysneuvojat, keskeiset opettajat, keskeiset koulutusjohtajat, -päälliköt, elinkeinotoimien edustajat, uusyrityskeskukset, toisen ja korkea-asteen rehtorit, joukko Etelä-Savon toisen asteen ja korkea-asteen opiskelijoita.

Tavoitteet

Tavoitteena pitkällä tähtäimellä on kehittää eri toimijoiden yhteistyönä maakunnan laajuinen resurssoitu yrittäjyyden asiantuntijaverkosto, joka edistää ja tukee uuden kannattavan yrittäjyyden syntymistä, sekä tukee jo olemassa olevan yritystoiminnan kehittymistä alueella.

Selvitetään (kyselytutkimus, työpajat, haastattelut, tutustumismatkat) uudenlaisen Etelä-Savon alueen/alueiden yrittäjyyden kokeilualustan / -alustojen vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhat ja kirjoitetaan siitä toiminnansuunnitelmaraportti.

Päätavoitteena on avata kokeilualustan (alustojen) mahdollisuudet/palvelut asiakkaille, eli yrittäjyyttä opiskeleville, suunnitteleville ja aloitteleville ja jossain määrin taustalla oleville organisaatioille.

Toimenpiteet

  1. Kootaan kysely, joka lähetetään sähköisesti webropol -ympäristöä hyödyntäen eteläsavolaisille yrittäjyyden toimijoille. (tammikuu 2020)
  2. Kootaan saaduista vastauksista yhteenveto (kevät 2020)
  3. Järjestetään työpajat: Savonlinnassa 1 tai 2 kpl, Pieksämäellä 1 tai 2 kpl, Mikkelissä 1 tai 2, joissa käydään läpi webropol tulokset ja jatkojalostetaan tuloksia eteenpäin (syksy 2020). Työpajoihin osallistuu yrittäjyyden kokeiluympäristöjen ja yrittäjyysekosysteemin vaikutuspiiriin ja toimiin osallistuvia julkisen ja yksityisen puolen edustajia. Pääsääntöisesti osallistujat eivät ole opiskelijoita.  Työpajojen tavoitteena on valottaa ja päästä yhteisymmärrykseen, mitä ovat yrittäjyyden kokeiluympäristöt, millaisia Etelä-Savossa tulisi olla, miten ne palvelevat yrittäjyyden ekosysteemin toimivuutta.
  4. Alustavat tulokset koossa (huhtikuu – toukokuu 2020)
  5. Käydään tutustumassa: vähintään Jyväskylän malliin ja mahdollisesti Joensuun, Lappeenrannan ja/tai Tampereen/Oulun malleihin (syksy 2020)
  6. Kootaan lopullinen hankkeessa tehtävä suositukset raportti ”Etelä-Savon yrittäjyyden kokeiluympäristöjen selvitys” (marraskuu 2020). Loppuraportti on toimintasuunnitelma, siitä miten tästä eteenpäin, millä rahoituksella, aikataululla, ketä mukana jne.
  7. Järjestetään loppuseminaari (marraskuu 2020), johon osallistuu työpajoihin osallistuneita edustajia ja tavoitellaan myös taustaorganisaatioiden johtoa.
1.1.2020-31.12.2020

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy

Etelä-Savon Koulutus Oy, Kirkkopalvelut ry/Seurakuntaopisto, Pieksämäki

98 750 €

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Euroopan sosiaalirahastosta (ESR)

Taisto Hirvonen
taisto.hirvonen@esedu.fi
p. 050 389 0987

Xamkin sivuilta

Etelä-Savon ammattiopisto Esedu
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu XAMK
Kirkkopalvelut Oy
Seurakuntaopisto

© Etelä-Savon ammattiopisto 2021