Skip to content
EtusivuHankkeetElintarvikkeiden tuotannon ja jalostuksen lähitulevaisuuden mahdollisuudet Etelä-Savossa

Elintarvikkeiden tuotannon ja jalostuksen lähitulevaisuuden mahdollisuudet Etelä-Savossa

Kohderyhmä

Julkisyhteisöt: MTK, Maa- ja kotitalousnaiset, Ekoneum ry, Kauppakamari, yrittäjät
Oppilaitokset/Tutkimuslaitokset
Tuotekehitysyksiköt
Kotieläintuotanto: Kananmuna-, lihakarja-, siipikarjatuottajat
Maitotilat, luomuviljelijät, vihannestuottajat, marja ja yrttitilat, sieniyrittäjät, kalayrittäjät
Kaupan ala, hankintarenkaat ja tukkutoiminta

Tavoitteet

Etelä-Savon vahvuudet ovat pelloissa, metsissä ja vesistöissä. Maakunnan strategian mukaisesti tavoittelemme korkean jalostusasteen liiketoimintaa, jossa ruokaketjut ovat erikoistuneita ja hyvin toimivia. Näihin tavoiteisiin pääseminen edellyttää päämäärätietoista toimintaa koko maakunnalta. Nyt uusina haasteina ovat tulleet vaatimukset vähähiilisestä tuotannosta ja energian säästöstä. Alueellinen ruokatuotanto takaa kuitenkin riippumattomuutta ja omavaraisuutta

Hankkeen tavoitteena on kartoittaa tämän hetken näkymiä ja osaamista haastattelemalla vapaamuotoisesti elintarvikeketjussa toimivia yrityksiä, alueen tukkuja, tuotekehitystä tekeviä tahoja, tutkimuslaitoksia, järjestöjä ja oppilaitoksia. Näkemyksistä olisi hyvä saada poikkileikkaus tässä ajassa ja näistä tiedoista olisi mahdollista löytää Etelä-Savon alueen vahvuudet nyt ja lähitulevaisuudessa.

Hankkeen aikatähtäin on lähitulevaisuudessa, mutta hanke sivuaa myös kauaskantoisempia ajatuksia koskien Etelä-Savon tulevaisuuden ruokatuotantoa ja ruokahuoltoa.

Toimenpiteet

Hankkeessa on tarkoitus kartoittaa toiminta-alueen tilannetta elintarvikkeiden tuotannon ja jalostuksen näkökulmasta. Hankkeessa kysellään myös tulevaisuuden mahdollisuuksista haastateltavilta. Haastateltavien oman kokemuspohjan ja alueen tuntemuksen pohjalta saadaan toivottavasti konkreettisia ehdotuksia kehittämistarpeista ja mahdollisuuksista tällä alueella.

Hankkeessa kartoitetaan myös verkostoitumisen nykytilaa ja sen monipuolistamista. Kartoitetaan ideoita verkostoitumisen ja viestinnän parantamiseksi. Jos mahdollista, kuulostellaan mitä viestimiä tuottajat ja jalostajat seuraavat ja millä tavalla tieto saavuttaa heidät parhaiten.

Hankkeen tuloksina saadaan ytimekästä tietoa alueen nykytilasta ja ruokatuotannon suuntauksista ja kuluttajien odotuksista. Tietoa saadaan myös tulevaisuuden suuntaviivoista ja kasvupotentiaalista. Myös kasvua rajoittavien tekijöitä toivotaan tulevan esille haastatteluiden yhteydessä.

Etelä Savo missä mennään -loppuraportti (PDF)

1.9.2022-30.11.2022

Etelä-Savon koulutus Oy

6833€

Etelä-Savon Maakuntaliitto, Maakunnan omaehtoisen kehittämisen määräraha

Etelä-Savon ammattiopisto Esedu

© Etelä-Savon ammattiopisto 2021