Skip to content
EtusivuHankkeetDIGISTI PAREMPI
kaksi nuorta opiskelijaa istuvat tuolilla ja katsovat tietokonetta

DIGISTI PAREMPI

Kohderyhmä

Etelä-Savon ammattioppilaitoksen opettajat ja taitovalmentajat sekä opiskelijat

Tavoitteet

Hankkeen aikana luodaan etä- ja hybridiopetukseen soveltuvia pedagogisia menetelmiä sekä etä- ja hybridiopetukseen soveltuvaa aineistoa Kippo-oppimisympäristöön. Lisäksi kehitetään etä- ja hybridiopetuksen hyviä käytäntöjä, joita hankkeen jälkeen edelleen kehitetään ja levitetään vertaisvalmennuksen periaatteilla toimivalla digivalmentaja-toimintamallilla.

Hankkeen aikana laaditaan opetushenkilöstön digiosaamisen profiilit ja digitaitojen varmistamisen osaamismerkistö, tukijärjestelmä opiskelijoiden henkilökohtaisten tietokoneiden käyttöön ja ylläpitoon. Lisäksi hankkeen aikana laaditaan sähköinen työpaikkarekisteri opiskelijoiden työssäoppimispaikoista, kehitetään ja digitalisoidaan työssäoppimiseen liittyviä prosesseja ja laaditaan toimintamalli näyttöjen etätoteutukseen ja – arviointiin sekä tehdään suunnitelma työpaikkaohjaajien kouluttamisesta ja tarvittavien laitteiden hankinnasta.

Toimenpiteet

1. Etä- ja hybridiopetuksen toimintamallien, menetelmien ja materiaalien kehittäminen.

2. Opetushenkilöstön (opettajat ja taitovalmentajat) digitaitojen kehittäminen ja osaamismerkkijärjestelmän luominen digiosaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen.

3. Opiskelijoiden henkilökohtaisten tietokoneiden käyttöä tukevan toimintamallin luominen.

4. Työpaikalla oppimiseen liittyvien prosessien ja digitaalisten ratkaisujen kehittäminen.

Hankkeen tulokset

Digisti parempi hanke esittely (Thinglink)
Thinglinkiä päivitetään hankkeen päättymiseen asti 31.8.23 

1.8.2021-31.8.2023

Etelä-Savon Koulutus Oy

477 660 €

Euroopan sosiaalirahasto

Projektipäällikkö Paula Kaukorinne
paula.kaukorinne@esedu.fi
p. 044 711 5678

Etelä-Savon ammattiopisto Esedu

© Etelä-Savon ammattiopisto 2021