Skip to content
EtusivuHankkeetDigiMatkailu – Digitaalisuus ja tekoäly matkailualalla
Luontomaisema koivumetsästä ja järvestä. Kuvan etualalla nuotio ja tablettitietokone.

DigiMatkailu - Digitaalisuus ja tekoäly matkailualalla

Kohderyhmä

Hankkeen varsinaiset kohderyhmät ovat

  1. Matkailu-, tapahtumatuotanto- ja luovilla aloilla toimivat mikro- ja yksinyrittäjät sekä muut henkilöt (esim. osuuskunnissa toimivat) sekä kohderyhmään kuuluvien mikroyritysten henkilöstö
  2. Esedun opetushenkilöstö
  3. Esedun matkailualan opiskelijat

Välilliset kohderyhmät

  1. Muut kuin varsinaiseen kohderyhmään kuuluvat matkailu- ja tapahtumatuotanto- ja luovilla aloilla toimivat yritykset: johto ja henkilöstö.
  2. Esedun opiskelijat

Tavoitteet

  • Kehittää matkailu- , tapahtumatuotanto- ja luovilla aloilla toimivien mikro- ja yksinyrittäjien henkilöiden digitaalista ja tekoälyyn liittyvää osaamista yritystoiminnan vahvistamiseksi.
  • Kehittää hankkeeseen osallistuvien yritysten liiketoimintaa digitaalisuutta, tekoälyä ja verkostoitumista hyödyntämällä.
  • Kehittää työelämälähtöisesti matkailualan verkkokoulutustarjontaa ja parantaa koulutuksen laatua
  • Luoda osaamismerkkejä matkailualan koulutukseen
  • Vahvistaa opetushenkilöstön osaamista.

Toimenpiteet

Hankkeen aikana perehdytään digitaalisuuden ja tekoälyn hyödyntämisen mahdollisuuksiin matkailu-, tapahtumatuotanto ja luovilla aloilla. Digitaalisten sovellusten ja tekoälyn käytöstä tarjotaan koulutusta niin yrityksille kuin oppilaitoksen opettajille. Hankkeeseen osallistuvien yritysten liiketoimintaa kehitetään yhteistyössä digitaalisuutta ja tekoälyä hyödyntäen.

Hankkeen koulutusten suunnittelun painopisteenä on matkailualalle sopivan verkkokoulutustarjonnan kehittäminen. Koulutuksiin suunnitellaan osaamista todentavat osaamismerkit. Jatkuvana toimenpiteenä hankkeessa kehitetään opetushenkilöstön digi- ja tekoälyosaamista.

Hankekuvan tekoon on käytetty Adoben Firefly tekoälyä

1.1.2024-31.12.2025

Etelä-Savon Koulutus Oy

319 472€

Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Euroopan sosiaalirahasto (ESR+)

Paula Kaukorinne,
paula.kaukorinne@esedu.fi,
puh. 044 711 5678

Etelä-Savon ammattiopisto Esedu

© Etelä-Savon ammattiopisto 2021