Skip to content
Käsi koskettamassa sinisiä valoja. Digi2go hankekuva.

DIGI2GO

Kohderyhmä

Hankkeen ensisijaisena kohderyhmänä ovat ammatilliseen koulutukseen hakeutujat, opinto-ohjaajat, opettajat sekä työelämän edustajat.

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on tukea sujuvia siirtymiä koulutukseen hakeutuville ja tukea oikeita alavalintoja tarjoamalla mahdollisuus hankkia eri koulutusaloihin ja ammatteihin liittyviä tietoja ja päivittää niihin liittyviä mielikuvia. Tavoitteena on tarjota virtuaalisia, ajasta ja paikasta riippumattomia työvälineitä nivelvaiheen (siirtymävaiheen) opinto-ohjaukselle.

Toimenpiteet

  • Tehostetaan nivelvaiheiden ohjausta ja tukea suunnittelemalla ja pilotoimalla virtuaaliympäristöjä, jotka kuvaavat mm. koulutusaloja, opetushenkilöstöä, oppimisympäristöjä, ao. alan ammatteja, ammattitaitovaatimuksia, alueen työllistäviä työnantajia ja työpaikkoja
  • Perehdytään oppimisanalytiikan mahdollisuuksiin tukea ja ohjata opiskelijaa opinnoissaan
  • Rakennetaan oppimisanalytiikan kokonaisuus osaksi Esedun keskeisiä järjestelmiä ja niissä tuotettavaa tietoa hyödyntäen
  • Kartoitetaan ja hyödynnetään muiden koulutuksenjärjestäjien ja toimijoiden aiemmissa hankkeissa toteuttamia sekä tässä hankeverkostossa tehtäviä VR (virtuaalitodellisuus) /AR (lisätty todellisuus) -tuotoksia. Toteutukset linkitetään osaksi Esedun verkko-oppimiskokonaisuutta
1.1.2020-31.12.2021

Samiedu

Careeria, Sampo, Ekami, Omnia, Raseko, SAMIedu, Työtehoseura, Ysao, Esedu

26 630€

OPH

Kirsi Lappalainen, hankkeen yhteyshenkilö
Etelä-Savon ammattiopisto

kirsi.lappalainen@esedu.fi
p. 044 711 5670

Careeria Oy
Ekami
Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia
Etelä-Savon ammattiopisto Esedu
Raision seudun koulutuskuntayhtymä Raseko
Saimaan ammattiopisto Sampo
Samiedu
Työtehoseura TTS
Ylä-Savon ammattiopisto

© Etelä-Savon ammattiopisto 2021