Skip to content
Valkoisen linja auton keulasta kuva missä tuulilasissa lukee koulutusajo

AURA

Kohderyhmä

Ammatillisen koulutuksen tarpeessa olevat aikuiset

Tavoitteet

1. Hankeen tavoitteena on tarjota ammatillisen koulutuksen tarpeessa oleville aikuisille henkilökohtaista tietoa, neuvontaa ja ohjausta

  • ennen koulutukseen hakeutumista
  • hakeutumisvaiheessa
  • koulutuksen aikana
  • työn- ja jatkokoulutukseen hakuvaiheessa

2. Tavoitteena on kouluttaa alueen yritysten ja yhteisöjen tarvitsemaan osaavaa työvoimaa ja ajantasaisia osaamista. Työelämäyhteistyössä tuotetaan työelämälle myös koulutuksen asiantuntijapalvelua, joka nopeuttaa osaamisvajeisiin reagointia sekä tehostaa koulutuksen läpäisyä.

Toimenpiteet

Hanke toteuttaa ammatillisen toisen asteen tiedotus-, neuvonta- ja ohjaustehtävää yhdeltä luukulta. Palveluohjausta annetaan koulutusta suunnitteleville aikuisille ennen opintoihin hakua ja hakeutumisvaiheessa, mutta myös koulutuksen aikana ja koulutuksen päätyttyä työllistymisvaiheessa tai jatko-opintoihin siirtyessä.

1.8.2015-31.7.2017

Etelä-Savon Koulutus Oy

Itä-Savon koulutuskuntayhtymä Samiedu

389 581 €

ESR, Etelä-Savon ELY-keskus.

Projektipäällikkö
Timo Häkkinen
p. 044 711 5431

Etelä-Savon ammattiopisto Esedu
Samiedu

© Etelä-Savon ammattiopisto 2021