Skip to content
EtusivuHankkeetAmmatillisen koulutuksen järjestäjien digikyvykkyyden kehittäminen

Ammatillisen koulutuksen järjestäjien digikyvykkyyden kehittäminen

Kohderyhmä

Ammatillisten koulutuksen järjestäjien asiakkaat, henkilöstö ja välillisesti myös sidosryhmät ja yhteistyötahot.

Tavoitteet

Esedu osallistuu hankkeessa kahteen työpakettiin: tieto-osaamisen jalkauttamiseen ja digiosaamisen jalkauttamiseen.

Tieto-osaamisen jalkauttamisen tavoitteena on vahvistaa ja vakiinnuttaa tietojohtaminen osaksi koulutuksen järjestäjien toimintaa. Ammatillisen koulutuksen järjestäjät hyödyntävät tietojohtamisen, eli tiedolla johtamisen ja tiedon johtamisen, kehittämisessä Tieto-osaava-hankkeessa luotuja valtakunnallisia kokonaisuuksia, käytäntöjä, toimintamalleja ja ohjeistuksia. Tavoitteena on jalkauttaa, implementoida ja juurruttaa käytäntöjä ja toimintatapoja, jotka parantavat tiedon tuotantoon liittyviä prosesseja, niiden mittaamista ja arvioimista, tiedon analysointiin liittyviä kyvykkyyksiä sekä kansallisiin indikaattori- ja mittaritietoihin liittyvää määrittelyä, kehittämistä ja hyödyntämistä.

Digiosaamisen tavoitteena on,  että ammatillisen koulutuksen järjestäjät hyödyntävät omassa digitaalisen osaamisen ja johtamisen kehittämisessään Digiosaava-hankkeessa muodostettuja digitaalisen johtamisen ja osaamisen kehittämis ja koulutuskokonaisuuksia. Näiden teemoja ovat mm. digitaalisuuden hyödyntäminen oppimisen ohjauksessa ja tuessa sekä edistymisen seurannassa, oppijoiden digitaalisen osaamisen varmistaminen ja kehittäminen sekä digitaalisten sisältöjen hyödyntäminen osana opetusta ja oppimista.

Sekä tieto-osaamisen että digiosaamisen jalkauttamisessa on keskeinen rooli koko organisaatiota ja sen eri tehtäviä koskevien koulutusten ja perehdytysten suunnittelulla ja toteuttamisella.

Toimenpiteet

Hankeverkostossa työskentely ja hankkeelle tehtävä kehittämistyö. Esedussa toteutettavat koulutukset, valmennukset, vertaisoppimiset, työpajat.

Hankekuvan tekoon on käytetty Adoben Firefly tekoälyä

1.1.2023-31.12.2024

Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia

4 000 000€, josta Esedu osuus 31 800€

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Tietojohtaminen
Rauno Terho, rauno.terho@esedu.fi,
puh. 044 341 0044.

Digiosaaminen
Kristiina Leso, Kristiina.leso@esedu.fi,
puh.044 711 5300.

Hankkeen vastuujohtaja
Anu Pynnönen, anu.pynnonen@esedu.fi,
puh. 044 711 5427.

Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia
Etelä-Savon ammattiopisto Esedu

© Etelä-Savon ammattiopisto 2021