Skip to content
Pöllö. Aiku -hankkeen kuva.

AIKU

Kohderyhmä

Varsinaiset kohderyhmät:

 • ilman ammatillista koulutusta olevat työttömät tai työmarkkinoiden ulkopuolella olevat aikuiset
 • ilman ammatillista tutkintoa olevat, työssäolevat aikuiset
 • lisäkoulutusta tarvitsevat aikuiset
 • ammatillisen osaamisen päivittämistä tarvitsevat aikuiset sekä ammatinvaihtajat

Välilliset kohderyhmät:

 • yritykset, työyhteisöt, järjestöt ja viranomaiset
 • muut verkostotoimijat

Tavoitteet

Selvittää edellytyksiä maakunnalliselle verkostomaisesti toimivalle palveluohjausmallille, jolla voidaan tarjota nivelvaiheen ohjauspalveluja aikuisille, jotka ovat hakeutumassa koulutukseen, vaihtamassa ammattia tai tarvitsevat ammatillisen osaamisen päivittämistä.

Pilotoida nivelvaiheen ohjausta niille aikuisille, jotka ovat hakeutumassa koulutukseen, ovat vaihtamassa ammattia tai tarvitsevat osaamisen päivittämistä.

Tehdä koulutukseen ohjauksen digitaalisen alustan alustava käsikirjoitus.

Toimenpiteet

Tehdään lähtötilanteen selvitys aikuiskoulutukseen ohjauksesta ja kehittämistarpeista Etelä-Savossa. Aineistoa kerätään asiakkailta ja verkostoilta mm. työpajoissa ja kyselyin.

Selvityksen pohjalta pilotoidaan asiakaslähtöisiä nivelvaiheen ohjauspalveluja verkostomaisella ja jalkautuvalla työotteella huomioiden erityisesti osatyökykyiset ja maahanmuuttajat. Tuetaan aikuisten kouluttautumista työvoimapula-aloille.

Tiivistetään muiden asiakastyötä tekevien viranomaisten ja järjestöjen osaamista koulutukseen ohjauksessa. Panostetaan yrityksille ja työnantajille kohdennettujen neuvontapalvelujen määrään ja laatuun.

Rakennetaan selvityksen ja pilotoinnista saatujen kokemusten pohjalta aikuisten ohjaustoiminnan mallinnus yhdessä muiden hanketoimijoiden sekä yhteistyöverkoston kanssa.

Tehdään alustava käsikirjoitus digitaalisen alustan hyödyntämisestä aikuisten koulutukseenohjauksen välineenä.

Jatkohankkeen tavoitteet 1.9.2021 – 30.7.2022

 1. Aikuisten koulutukseen ohjauksen verkoston toiminnan vahvistaminen ja osaamisen kehittäminen yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.
  1. Yhteistyö erityisesti kuntakokeilujen, KASVO-verkoston ja Koulutusportti-hankkeen kanssa.
 2. Aikuisten henkilökohtaisen koulutusneuvonnan ja palveluohjauksen pilotointia sekä koulutusinfojen järjestämistä jatketaan koko maakunnan alueella.
 3. Hankkeessa jatketaan toimintaa aikuisten koulutukseen ohjauksen kehittämiseksi osana jatkuvan oppimisen uudistusta ja kuntakokeiluja.

Ajankohtaista

1.1.2020-30.7.2022

Etelä-Savon Koulutus Oy

Itä-Savon Koulutuskuntayhtymä SAMIedu, Kirkkopalvelut ry / Seurakuntaopisto

509 848€

Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

projektipäällikkö Minna Hallikainen
puh. 044 711 5640, minna.hallikainen@esedu.fi

AIKU-hanke Facebookissa

Etelä-Savon ammattiopisto Esedu
Samiedu
Seurakuntaopisto

© Etelä-Savon ammattiopisto 2021