Skip to content
EtusivuReissuEllu

ReissuEllu

Esedu toteuttaa Etelä-Savon alueen vapaa-ajan asukkaille kyselyn koskien terveys- ja hyvinvointipalvelujen käyttöä. Kyselyn tulosten avulla kehitetään terveys- ja hyvinvointiauto ReissuEllun toimintoja.

Kyselyn tarkoituksena on kartoittaa alueemme vapaa-ajan asukkaiden toiveita siitä, millaisia palveluja toivotaan lisää sekä millaisia palveluja erityisesti terveys- ja hyvinvointiautolta odotetaan.

Kysely on avoinna 23.10.2022 saakka. Kysely toteutetaan osana Monipaikkaisuus ja liikkuvat palvelut Etelä-Savossa kehittämishanketta.

Vastaa Forms-kyselyyn

Monipaikkaisuus ja liikkuvat palvelut Etelä-Savossa hanketta rahoittaa Etelä-Savon maakuntaliitto, Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (AKKE 2022).

Etelä-Savon maakuntaliitto logo

© Etelä-Savon ammattiopisto 2021