Skip to content
EtusivuOppisopimusYrittäjän oppisopimus

Yrittäjän oppisopimus

Ammatillinen koulutus tarjoaa monipuolisesti mahdollisuuksia eri alojen yrittäjille kehittää omaa osaamistaan.

Yrittäjänä voit vahvistaa osaamistasi opiskelemalla esimerkiksi yrittäjän ammattitutkinnon, yritysjohtamisen tai tuotekehittäjän erikoisammattitutkinnot. Voit myös täydentää oman alasi osaamista ammatillisella perustutkinnolla, ammatti- tai erikoisammattitutkinnolla.

Yrittäjän oppisopimus

  • perustuu yrittäjän ja koulutuksen järjestäjän väliseen sopimukseen
  • pääsääntöisesti oppimista omassa yrityksessä, jota täydennetään HOKS:n mukaisilla opinnoilla
  • koulutus on yrittäjälle maksutonta
  • yrittäjällä on oikeus opintososiaalisiin etuihin samojen periaatteiden mukaan kuin muillakin oppisopimusopiskelijoilla
  • yrittäjällä on hyvä olla ammattitaitoinen työpaikkaohjaaja/mentori, joka tutkinnosta riippuen voi olla joko omasta tai toisesta yrityksestä. Mentorille tai mentoriyritykselle voidaan maksaa koulutuskorvausta.

Kun suunnittelet opiskelun aloittamista oppisopimuksella

Syötä tietosi uutta oppisopimusta varten

Työpaikkaohjaaja/mentori

on esimerkiksi yrittäjäkumppani, toinen yrittäjä

  • hallitsee tavoiteltavan tutkinnon koulutuksen ja/tai työkokemuksen kautta
  • perehtyy tutkinnon sisältöön ja arvioinnin kriteereihin
  • sitoutuu ohjaamaan ja tukemaan ammattitaidon saavuttamisessa
  • antaa palautetta, joka ohjaa oppisopimusopiskelijaa kehittämään toimintaansa
  • voi toimia näytön arvioijana

© Etelä-Savon ammattiopisto 2021