Skip to content
EtusivuOppisopimusUsein kysyttyä oppisopimuksesta

Usein kysyttyä oppisopimuksesta

Tälle sivulle olemme koonneet usein kysyttyjä kysymyksiä oppisopimusopintoihin liittyen.
Jos et löydä sivuilta vastausta omaan kysymykseesi, voit olla yhteydessä meihin.

Yleistä oppisopimuksesta

Oppisopimuskoulutus on pääosin työpaikalla tapahtuvaa oppimista, jota täydennetään oppilaitosopinnoilla.

Oppisopimuksella voi opiskella ja suorittaa perustutkinnon, ammatti- tai erikoisammattitutkinnon sekä muuta lisäkoulutusta. Tutkintovaihtoehtoja on noin 160.

Oppisopimuksen kesto vaihtelee. Keskimäärin perustutkinnoissa noin kaksi vuotta, ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa 1-2 vuotta, muu lisäkoulutus joka ei johda tutkintoon 1-12 kuukautta.

Oppisopimuksen voi purkaa koeaikana (0-6 kuukautta) kumpi osapuoli tahansa. Koeajan jälkeen oppisopimuksen voi purkaa yhteisellä sopimuksella tai yksipuolisesti tietyin laissa määritellyin edellytyksin. Määräaikaista työsopimusta koskevat tiukemmat purkumisehdot.

Opiskelijan pitää olla vähintään 15-vuotias perusopetuksen (tai vastaavat tiedot) suorittanut eikä yläikärajaa ole.

Kyllä voi. Ammattitaitoa voi kehittää opiskelemalla esim. ensin perustutkinnon ja jatkaa sitten myöhemmin ammatti- tai erikoisammattitutkinnolla

Toista ammatillista koulutusta ei voi opiskella samanaikaisesti, mutta esimerkiksi ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa voit opiskella.

Kyllä. Perustutkinto, ammatti- ja erikoisammattitutkinto antavat kelpoisuuden korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin ja yleisen kelpoisuuden ammattikorkeakouluopintoihin.

Kyllä, Kelan tai Vakuutusyhtiön päätöksellä.

Hakeutuminen

Työnantajan sekä opiskelijan tarpeiden mukaan, mihin aikaan vuodesta tahansa.

Ei tarvitse. Kun oppisopimus on solmittu, oppisopimustoimija ilmoittaa opiskelijan oppilaitokseen.

Joillakin aloilla (esimerkiksi sosiaali- ja terveysalalla) myös oppisopimusopiskelijat osallistuvat soveltuvuuskokeisiin.

Opintojen rahoitus

Oppisopimusopinnot ovat opiskelijalle maksuttomia.

Opiskelijalle maksetaan opiskelupäiviltä päivärahaa 15 € päivässä ja lisäksi perheavustusta 17 € päivässä, jos opiskelijalla on huollettavanaan alle 18-vuotias lapsi.

Jos matka opiskelijan kotoa oppilaitokseen on 10-80 kilometriä suuntaansa (oppivelvollisilla vähintään 7 kilometriä) , maksetaan julkisen kulkuneuvon mukainen korvaus tai 0,20 €/km päivittäisestä matkasta. Jos oppilaitos on kauempana ja lähipäivät edellyttävät yöpymistä, opiskelijalle maksetaan meno-paluumatkoilta korvaus sekä lisäksi 8 € vuorokaudessa majoituskorvausta.

Oppisopimusopiskelija on työsuhteessa ja saa palkkaa, joten hän ei saa näitä etuuksia.

Työsuhteesta

Oppisopimusopiskelijaksi hakeutuva hankkii itse koulutukseen soveltuvan työpaikan tai sopii oman työnantajansa kanssa mahdollisuudesta aloittaa oppisopimuskoulutus.

Työpaikan soveltuvuus tarkistetaan oppisopimustoimijan toimesta.

Esedun oppisopimuskoordinaattoriin.

Oppisopimus solmitaan yleensä sen alueen oppisopimustoimijan kanssa, jonka toiminta-alueella opiskelijan työpaikka/yritys on.

Kyllä, työnantaja maksaa oppisopimusopiskelijalle alan työehtosopimuksen mukaista palkkaa.

Koulutuskorvausta ja mahdollisesti palkkatukea, kun opiskelijaksi hakeva on työtön työnhakija

Yleensä normaali työaika, mutta vähintään 25 tuntia viikossa.

Työnantaja arvioi opiskelijan osaamista ja sen perusteella päättää työtehtävistä. Osaava ja kokenut oppisopimusopiskelija suoriutuu tehtävistä opintojen edetessä yhä itsenäisemmin, mutta saa työpaikkaohjaajalta aina ohjausta tarvittaessa.

Kyllä, mutta vaihto edellyttää vanhan sopimuksen purkamista ja uuden oppisopimuksen solmimista uuden työnantajan kanssa.

Kyllä, opiskelijalle kuuluvat vuosilomalain ja työehtosopimuksen mukaiset vuosilomat. Oppilaitosopinnot kerryttävät myös vuosilomaa

Oppisopimus on määräaikainen koulutussopimus, joka ei sido määräajan päätyttyä kumpaakaan osapuolta. Osapuolet sopivat keskenään jatkosta.

Opinnoista

Koulupäivät voivat olla palkallisia tai palkattomia – opiskelija ja työnantaja sopivat sopimusta tehdessä asian.

Oppisopimusopiskelijalle tehdään opintojen alussa HOKS eli henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma, jossa huomioidaan aiemmin alalta hankittu osaaminen (koulutus, työkokemus ja muu osaaminen). Tämä vaikuttaa opintojen sisältöön ja kestoon.

Pääsääntöisesti koulutus hankitaan Esedulta läheltä opiskelijan asuinpaikkaa, mutta tarvittaessa myös muusta oppilaitoksesta (laajennettu oppisopimus).

Lähipäiviä oppilaitoksessa on perustutkinnoissa noin 2-5 päivää kuukaudessa, ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa noin 2-3 päivää kuukaudessa, muussa lisäkoulutuksessa lähipäivistä sovitaan erikseen.

© Etelä-Savon ammattiopisto 2021