Skip to content
EtusivuOpiskelijalleVerkko-opiskeluVerkko-opintotarjontaYhteiset tutkinnon osat verkko-opintoina

Yhteiset tutkinnon osat verkko-opintoina

Esedussa on mahdollista suorittaa kaikki pakolliset yhteiset tutkinnon osat verkko-opintoina.

Verkkototeutukset on tarkoitettu pääasiassa jatkuvan haun kautta tuleville opiskelijoille, oppisopimusopiskelijoille ja korvaavaksi osaamisen hankkimisen keinoksi, jos lähiopintoihin osallistuminen on mahdotonta.

Opiskelijan kiinnittää verkko-opintoihin opinto-ohjaaja yhteisten tutkinnon osien orientaatiopäivän yhteydessä käytyään opiskelijan kanssa HOKS-keskustelun yhteisten tutkinnon osien osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta. Orientaatiopäivän aikana opiskelija saa perustiedot verkko-opiskelusta. Verkkototeutukset käynnistyvät joka jakson alussa kahden tunnin mittaisella aloituskerralla, johon opiskelijan on suositeltavaa mutta ei pakollista osallistua.

Kaikki verkkokurssit voidaan suorittaa kokonaan verkossa. Esimerkiksi äidinkielen suullisten näyttöjen (puhe-esitys, ryhmäkeskustelu) suorittamisesta on sovittava erikseen opettajan kanssa.

Esedun YTOjen verkko-opetuksen toimintamalli (PDF)

Esedun opettaja neuvoo opiskelijaa verkko-opinnoissa

Pakolliset yhteiset tutkinnon osat

Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

 • Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, pakollinen
 • Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, suomi toisena kielenä, pakollinen
 • Viestintä ja vuorovaikutus toisella kotimaisella kielellä, ruotsi; pakollinen
 • Viestintä ja vuorovaikutus vieraalla kielellä; englanti, pakollinen
 • Toiminta digitaalisessa ympäristössä, pakollinen
 • Taide ja luova ilmaisu, pakollinen

Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen

 • Matematiikka ja matematiikan soveltaminen, pakollinen
 • Fysikaaliset ja kemialliset ilmiöt ja niiden soveltaminen, pakollinen

Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

 • Yhteiskunnassa ja kansalaisena toimiminen, pakollinen
 • Työelämässä toimiminen, pakollinen
 • Opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet, pakollinen
 • Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta, pakollinen
 • Työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen, pakollinen
 • Kestävän kehityksen edistäminen, pakollinen

Valinnaiset yhteiset tutkinnon osat

Valinnaisten yhteisten tutkinnon osien tarjonta rakennetaan vuosittain ja valinnaisten valintaan opiskelijoita perehdyttävät opinto-ohjaajat. Verkkototeutuksia valinnaisista yhteisistä tutkinnon osista ei siis voi suorittaa non-stop-periaatteella.

Esedussa on mahdollista suorittaa seuraavat valinnaiset yhteiset tutkinnon osat verkko-opintoina:

Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, valinnainen

 • Jatko-opintoäikkä (3 osp)
 • Ryhmisäikkä (3 osp)

Viestintä ja vuorovaikutus toisella kotimaisella kielellä, ruotsi, valinnainen

 • Selviytyjän ruotsi (1,5 osp)*

Viestintä ja vuorovaikutus vieraalla kielellä, englanti, valinnainen

 • Selviytyjän englanti (1,5 osp)*

*) nämä toteutuvat yhtenä kokonaisuutena

Taide ja luova ilmaisu, valinnainen

 • Luova äikkä (3 osp)

Toiminta digitaalisessa ympäristössä, valinnainen

 • Some-tehokas käyttö ja sisällöntuotanto (3 osp)

Matematiikka ja matematiikan soveltaminen, valinnainen

 • Talous tasapainoon (3 osp)

Työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen, valinnainen

 • Mielen hyvinvointi ja ihmissuhteet (3 osp)

© Etelä-Savon ammattiopisto 2021