Skip to content
EtusivuOpiskelijalleVerkko-opiskelu

Verkko-opiskelu

Mitä verkossa opiskeleminen tarkoittaa?

Opiskella voi monilla eri tavoilla. Osa ammattiin opiskelusta tapahtuu verkossa ja verkon välityksellä. Verkko-opiskelu on oleellinen ammatillisen osaamisen hankkimisen menetelmä.

Verkossa opiskelu on monipuolinen tapa opiskella. Verkko-opinnoissa hyödynnetään erilaisia materiaaleja, muun muassa tekstejä, videoita, kuvia, tehtäviä ja keskustelualustoja. Verkko-opinnoissa voit seurata vaikkapa videoluentoa, riippuen opiskeltavasta aiheesta ja opettajasta. Verkko-oppimisympäristön voidaankin sanoa olevan virtuaalinen luokkahuone.

Verkko-opiskelu sisältää paljon itsenäistä työskentelyä ja vastuunottoa.  Se antaa mahdollisuuden opiskella itsellesi sopivaan tahtiin ja sopivana ajankohtana. Verkko-opintomerkintä työjärjestyksessä ei tarkoita vapaapäivää. Aika on varattu verkko-opinnoille. Ohjeet opiskeluun saat omalta opettajaltasi.

Tietokoneen peruskäyttötaidot ovat edellytys onnistuneille verkko-opinnoille. Kirjauduttuasi sisään Kippo-verkko-oppimisympäristöön seuraa tarkasti kurssille laadittuja ohjeita. Tukea ja ohjausta verkko-opiskeluun saat omilta opettajiltasi ja Entteristä. Mikäli sinulla ei ole tietokonetta, voit tulla tekemään verkko-opintojasi Esedun itseopiskelupisteisiin.

Henkilökohtaistaminen

Jokaiselle ammatillisen koulutuksen opiskelijalle suunnitellaan hänen tarpeitaan vastaava opiskelupolku. Verkko-opinnot henkilökohtaistetaan aina osaksi opintoja henkilökohtaisessa osaamisen kehittämissuunnitelmassa. Mikäli olet kiinnostunut verkko-opinnoista, niin ole yhteydessä vastuuohjaajaan tai opinto-ohjaajaan.

Työelämässä oppiminen

Opiskelija voi hankkia osaamista erilaisissa oppimisympäristöissä. Ammatillisiin opintoihin sisältyy aina työelämässä oppimista. Verkossa tapahtuva opiskelu voi olla myös osana työelämässä tapahtuvaa oppimista. Joitain tutkinnon osia voi olla myös opiskeltavissa kokonaan etä- ja verkko-opintoina työelämässä tapahtuvan oppimisen rinnalla.

Verkko-opintomahdollisuudet

Esedussa on mahdollista opiskella verkossa, etänä tai monimuoto-opintoina. Monimuoto-opintoihin sisältyy verkko- tai etäopiskelun lisäksi lähiopintoja. Työelämässä oppiminen on ammatillisten tutkinnon osien keskeinen tapa oppia ja oppiminen työpaikalla kuuluu aina osaksi opintoja.

Ammatillisiin opintoihisi on mahdollista sisällyttää muiden oppilaitosten, kuten ammattikorkeakoulujen, opintotarjontaa. Opinnoista sovitaan henkilökohtaisessa osaamisen kehittämissuunnitelmassa (HOKS) vastuuohjaan kanssa.

Opiskelu verkossa vaatii itsenäisyyttä, oma-aloitteesuutta ja tietokoneen peruskäyttötaitoja. Pohdi ennen verkko-opintoihin ilmoittautumista omia verkko-opiskeluvalmiuksiasi. Voit aina keskustella verkko-opintomahdollisuuksista ja omista valmiuksistasi opinto-ohjaajan tai vastuuohjaajan kanssa.  Kerro myös verkko-opintotoiveistasi vastuuohjaajasi kanssa käydyissä Hoks-keskusteluissa.

Tutustu verkko-opintomahdollisuuksiin

Verkko-oppimisympäristö Kippo

Esedussa verkko-opintoihin käytetään pääsääntöisesti omaa Moodle-pohjaista verkko-oppimisympäristöämme, Kippoa.

Kippoa voidaan hyödyntää verkko-opintojen lisäksi lähiopinnoissa ja työelämässä tapahtuvan oppimisen aikana. Lisäksi opinnoissa voidaan käyttää myös muita verkkoympäristöjä ja -työvälineitä. Esedun opiskelijat kirjautuvat Kippoon Esedu-tunnuksilla.

Kirjaudu Kippoon

Tukea verkko-opintoihin


Entteri

Saat Entteristä apua ja ohjausta verkossa tapahtuvaan opiskeluun ja Kipon käyttöön. Sinua ohjaavat Entterissä verkko-opiskeluun perehtyneet opettajat.

Entteri

IT-tuki

It-tuesta saat apua ongelmissa tietokoneiden, verkon ja järjestelmien kanssa.

Esedun digipalvelut

EseduPiste

EseduPisteen henkilökunta neuvoo sinua esimerkiksi Esedu-tunnuksiin liittyvissä asioissa

Esedupiste

© Etelä-Savon ammattiopisto 2021