Skip to content

Urasuunnittelu

Olet valmistumassa ammattiin. Nyt on aika pysähtyä ja keskittyä pohtimaan omaa osaamistasi, mahdollisuuksiasi, kiinnostuksen kohteitasi ja yleensäkin, mitä elämältä haluat? Valinnat, joita nyt teet, ovat tärkeitä tulevaisuutesi kannalta.

Urasuunnittelu on tietoista ja tavoitteellista toimintaa, jonka lähtökohtana olet sinä ja tulevaisuuden toiveesi. Urasuunnittelu on koko työelämän kestävä prosessi, joka muuttuu omien tavoitteiden ja osaamisen selkiytyessä.

Lähestulkoon kaikki perustutkintoa suorittavat opiskelijat tekevät opintojen aikana Opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiuksien Yto-kurssin. Valmistumisen yhteydessä kannattaa palata vielä kerran katsomaan niitä tulevaisuuteen vaikuttavia asioita, joita kurssilla käsiteltiin.

Urasuunnittelu vahvistaa myös itsetuntemustasi, koulutustietouttasi sekä työmarkkinatuntemustasi. Se auttaa sinua kehittämään itseäsi ja myös valmistautumaan ammatillisiin muutostilanteisiin. Asennoidu siis riittävällä vakavuudella oman urasi suunnitteluun.

Miten urasuunnittelua tehdään?

Urasuunnittelussa tulisi pohtia ainakin seuraavia asioita:

  • Missä olet nyt ja mihin olet menossa?
  • Mikä sinua kiinnostaa ja mitä osaat?
  • Millaisia vaihtoehtoja sinulla on?
  • Millaisiin työtehtäviin haluat sijoittua valmistuttuasi?
  • Millaisia jatkokoulutusmahdollisuuksia ja -toiveita sinulla on?
  • Miten toteutat suunnitelmasi?

Tavoitteena on löytää ratkaisu, jossa omat persoonalliset piirteesi ja taipumuksesi tulevat parhaiten esille. Haluat varmasti viihtyä työssäsi ja kehittyä edelleen ammattilaisena. Jos koet, että tarvitset apua urasuunnitelmallesi, pyydä vastuuohjaajaasi laittamaan rasti urasuunnitelmalomakkeellesi HOKS-keskustelun yhteydessä. Työllistymistä koskevassa asiassa sinuun ottaa yhteyttä oppilaitoksen uraohjaaja ja jatko-opintoihin liittyvässä asiassa alasi opinto-ohjaaja. Näin tulet saamaan varmasti tukea suunnitelmallesi. 

Esedun uraohjauspalvelut ovat tukenasi

Uraohjauspalvelumme palvelee sinua esimerkiksi urasuunnittelussa ja oman koulutuspolun löytämisessä. Uraohjauksessa saat esimerkiksi:

  • Sparrausta, apua ja tukea urasuunnitteluun
  • Oman osaamisen ja vahvuuksien tunnistamista
  • Neuvoja ja tukea työelämään kiinnittymisessä jo opintojen aikana ja opintojen jälkeen
  • Tietoa opintojen rahoittamisesta ja työllistävistä aloista

Ota yhteyttä

Tunnetko omat vahvuutesi?

Sinulla on paljon vahvuuksia, tiesithän sen? Ota ne aktiiviseen käyttöön, sillä niistä on sinulle paljon iloa ja hyötyä opiskelussa, työelämässä, ihmissuhteissa ja vapaa-ajalla.

Tee Vahvuuksien itsearviointi ja tutustu sen jälkeen tarkemmin vahvuuksiin. Mielenkiintoista matkaa!

© Etelä-Savon ammattiopisto 2021