Skip to content

Miten töitä haetaan?

Työnhaku on prosessi, jossa sinun täytyy itse etsiä kiinnostavat työpaikat ja ottaa yhteyttä työnantajiin. Aktiivinen ja oma-aloitteinen työnhakija antaa työnantajalle hyvän vaikutelman itsestään ja motivaatiostaan tehdä työtä. Täältä löydät vinkkejä siihen miten töitä haetaan; mallit työhakemuksen ja ansioluettelon tekoon sekä vinkit työhaastatteluun valmistautumiseen.

Työnhakijan muistilista

 • Hyödynnä ForeAmmatin mahdollisuudet työpaikkojen löytymiseksi! 
 • Kartoita oma osaamisesi – tee lista vahvuuksistasi, osaamisestasi ja toiveistasi työpaikan ja työtehtävien suhteen.
 • Tee tai päivitä ansioluettelosi (CV).
 • Huolehdi, että opinto- ja työtodistukset ovat tallessa ja ajan tasalla. Muista ottaa kopiot todistuksistasi.
 • Ota selvää eri alojen tai oman alasi lähialueella toimivista työpaikoista sekä työtehtävistä.
 • Tee oma, räätälöity hakemus jokaiseen työpaikkaan, jota haet.
 • Ota itsestäsi edustava valokuva, jonka voit tarvittaessa liittää työhakemukseen.
 • Tee suunnitelma ja aikataulutus yhteydenottoihin: milloin ja miten otat yhteyttä eri työpaikkoihin (sähköpostitse, sähköinen hakemus, puhelimitse, henkilökohtainen käynti). Eli kirjaa itsellesi muistiin, mihin olet hakenut ja milloin.
 • Varaudu mahdolliseen haastatteluun hyvissä ajoin – valmistaudu kertomaan vahvuuksistasi, osaamisestasi ja motivaatiostasi tehdä työtä ja muista selvittää etukäteen tietoja hakemastasi työpaikasta.

Apua ja vinkkejä työnhakuun

Löydät netistä apua työnhakemiseen (ansioluettelo, työhakemuksen, työhaastatteluun valmistautuminen) esimerkiksi näiltä sivuilta:

Työhakemus


Työhakemuksen tavoitteena on päästä työhaastatteluun. Huolehdi, että hakemuksesi on ajoissa perillä.

Hakemus voi olla:

 • Tiettyyn työpaikkaan ja työtehtävään kohdistettu hakemus (perustuu työpaikan hakuilmoitukseen).
 • Avoin hakemus, jota ei ole kohdennettu tiettyyn työpaikkaan tai työtehtävään.
 • Sähköinen hakemus esimerkiksi Kuntarekryn kautta, tai paperille tehty hakemus.

Hakemuksen tulee olla suhteellisen lyhyt (A4), kiinnostusta herättävä ja informatiivinen. Hakemuksen tarkoitus on herättää lukijan mielenkiinto ja siinä tulee olla tietoa osaamisestasi ja motivaatiostasi.

Hakemuksessa ei kannata kertoa koko työ- ja opiskeluhistoriaa, sillä nämä tiedot löytyvät CV:stä eli ansioluettelosta. Hakemus tehdään aina tekstinkäsittelyohjelmalla, jolloin se on helppo lähettää esimerkiksi sähköpostiviestin liitteenä työnantajalle. Muista, että hakemuksesi on ensimmäinen kontakti mahdolliseen tulevaan työnantajaasi.

Hakemukseen voidaan pyytää liittämään CV eli ansioluettelo. Liitä työ- ja opintotodistusten kopiot hakemukseen vain, jos työnantaja niitä pyytää. Joskus työhakemukseen pyydetään myös liittämään valokuva. Tekstinkäsittelyohjelmistolla tehty hakemus olisi hyvä tallentaa sähköisiin järjestelmiin pdf-muodossa niin voit olla varma muotoilujen säilymisestä. 

Katso malli työhakemuksesta (klikkaa isommaksi)

Ansioluettelo eli CV


Curriculum vitae (CV) eli ansioluettelo sisältää yleensä seuraava tiedot:

 • henkilö- ja yhteystiedot
 • profiili eli osaaminen ja taidot
 • työhistoria
 • koulutushistoria
 • työssäoppimisjaksot
 • kielitaito
 • luottamustoimet
 • harrastukset ja mielenkiinnon kohteet
 • suosittelijat; yhteystiedot ja titteli/ammatti (muista pyytää lupa suosittelijalta hänen tietojensa käyttämiseen)

Ansioluetteloon kirjataan aina uusin tieto ensin ja sen tulee olla luettelomainen, siisti ja helppolukuinen.

Esimerkki ansioluettelosta

Katso malli ansioluettelosta (klikkaa isommaksi)

Työhaastattelu


Hakemuksen ja ansioluettelon perusteella osa hakijoista valitaan työhaastatteluun. Jos saat kutsun haastatteluun, siihen kannattaa valmistautua huolella, esimerkiksi miettimällä vastauksia seuraaviin kysymyksiin:

 • Miksi hait töihin juuri tähän yritykseen?
 • Millainen ihminen olet – kerro jotain itsestäsi?
 • Mitä tiedät yrityksestä?
 • Kerro kolme vahvuuttasi ja kehitettävää osa-aluettasi?
 • Millaisia suunnitelmia sinulla on työurallesi lähitulevaisuudessa?
 • Miten suhtaudut yhteistyöhön/itsenäiseen työskentelyyn?

Ota selvää työpaikasta ja työnantajasta etukäteen, esim. tutustumalla työpaikan nettisivuihin ja esitteisiin. Selvitä, keitä yrityksen mahdolliset yhteistyökumppanit ovat. Mieti myös omia kysymyksiäsi, sillä niillä osoitat olevasi kiinnostunut työpaikasta ja työtehtävästä.

Valmistaudu antamaan työnäyte ja näyttämään kielitaitosi. Ole myös valmis esittämään pyydettäessä palkkatoiveesi – ota siis etukäteen selvää alan palkkauksesta.

 • Ensivaikutelma on tärkeä: oma esittely, reipas kättely ja ystävällinen katsekontakti.
 • Ole ajoissa paikalla – myöhästymisellä vesität koko haastattelun.
 • Pukeudu siististi ja asiallisesti – epäsiisti ulkomuoto ei anna hyvää kuvaa sinusta. Mieti myös, asettavatko työtehtävät rajoituksia tyyliisi (esim. lävistykset joillakin aloilla).
 • Asiallinen kielenkäyttö
 • Ota mukaan tarvittavat asiakirjat: alkuperäiset todistukset sekä kopiot tärkeimmistä todistuksista – esitä kuitenkin vain pyydettäessä.
 • Ole rehellinen, oma itsesi ja suhtaudu tilanteeseen myönteisesti ja asiallisesti
 • Odota haastattelun tuloksia annettuun päivämäärään asti ja muutama päivä sen jälkeenkin.
 • Mikäli sinua onnisti ja sait paikan, siitä ilmoitetaan sinulle puhelimitse, kirjeitse tai sähköpostin välityksellä.
 • Mikäli tietoa ei kuulu, voit kysyä haastattelun tuloksia työpaikan yhteyshenkilöltä.
 • Jos et tällä kertaa tullut valituksi, pyri selvittämään syy siihen kysymällä haastattelijalta ystävällisesti palautetta. Saadun palautteen pohjalta pystyt hiomaan valmistautumistasi seuraavaa haastattelua varten. Joskus tilanne on se, että työnantajalla on useita hyviä hakijoita eikä hänellä ole tilaisuutta palkata kuin yksi. Mikäli olet kuitenkin onnistunut tekemään työnantajaan positiivisen vaikutelman, on mahdollista, että hän ottaa sinuun yhteyttä myöhemmin.

Työnantajalla ja työntekijällä on lainsäädäntöön kirjattuja oikeuksia ja velvollisuuksia. 

Pätevyysvaatimukset, palkkaus, työaika, vuosilomat ym. työsuhteeseen vaikuttavat lait ja asetukset ovat alakohtaisia. Eri aloilla on erilaiset työehtosopimukset. Lisätietoa niistä saat esimerkiksi ammattiliittojen kautta. Ehkä kuulutkin jo johonkin ammattiliittoon. 

Työsopimus kannattaa tehdä aina kirjallisena. Suullinen työsopimus on yhtä pätevä, mutta ongelmatilanteissa et pysty todentamaan, mitä työnantajan kanssa on sovittu. 

Työsopimusta solmittaessa voidaan sopia erityisestä koeajasta. Koeajan kuluessa, siis työsuhteen alkamisen jälkeen niin työnantaja kuin työntekijäkin voivat purkaa työsopimuksen päättymään heti. Koeaika voidaan yleensä solmia korkeintaan 6 kuukauden mittaiseksi. Työsuhteen päättymisen jälkeen saat työnantajaltasi työtodistuksen. Mikäli et tätä saa muistuta asiasta työantajaa. 

Jos työajaksi ehdotetaan 0-40 tuntia viikossa (eli ns. nollasopimus), niin mieti kaksi kertaa ennen kuin allekirjoitat sopimuksen. 

Työsopimuksesta pitäisi löytyä vähintään seuraavat asiat:

 • Työnantajan tiedot, myös Y-tunnus
 • Työntekijän tiedot
 • Työsopimuksen kesto
 • Koeaika
 • Mahdollisen määräaikaisuuden syy
 • Toimipaikka
 • Työaika
 • Työtehtävät
 • Palkka ja palkanmaksukausi
 • Tilinumero, jolle palkka maksetaan
 • Vuosiloma
 • Irtisanomisaika
 • Noudatettava työehtosopimus
 • Päiväys ja molempien osapuolten allekirjoitukset

Mikäli teet töitä ensi alkuun osa-aikaisesti, muista, että Sinulla on mahdollisuus soviteltuun päivärahaan. Lisätietoja saat esimerkiksi Kelan sivuilta.

Soviteltu työttömyysetuus Kelan sivuilla

Lisätietoja työelämän pelisäännöistä löydät esimerkiksi näiltä sivuilta: 

© Etelä-Savon ammattiopisto 2021