Skip to content
EtusivuOpiskelijalleOpintojen kustannukset ja rahoitus

Opintojen kustannukset ja rahoitus

Opintojen kustannukset

Laajennetun oppivelvollisuuden myötä opetuksen ja päivittäisen ruuan lisäksi maksuttomia ovat myös oppikirjat ja muut materiaalit, viranomaismaksut sekä opetuksessa tarvittavat työvälineet, -asut ja -aineet. Maksuttomia ovat myös vähintään seitsemän kilometrin pituiset koulumatkat (toteutetaan nykyisen koulumatkatukijärjestelmän puitteissa). Laajennetun oppivelvollisuuden piirissä ovat keväällä 2021 perusopetuksen oppimäärän suorittaneet.

Muut kuin maksuttomaan koulutukseen oikeutetut opiskelijat maksavat itse koulutuksen aikana mahdollisesti suoritettavien työelämän pätevyystestien viranomaismaksut, osan opiskelukustannuksista (esim. tarvittavat oppikirjat, muut opiskelumateriaalit ja opintokäynnit), koulumatkat sekä koulutuksessa tarvittavat, ammatin edellyttämät työvaatteet sekä -jalkineet sekä niiden huollosta aiheutuvat kustannukset. Kustannukset vaihtelevat eri tutkinnoissa.

Opiskelijana omaehtoisessa ammatti- tai erikoisammattitutkinnossa maksat tutkintokohtaisen koulutusmaksun, joka sisältää opetuksen sekä osan opiskelukustannuksista. Jos olet ollut kirjoilla oppilaitoksessa yli 4 viikkoa ja keskeytät sitten opiskelun, niin koulutusmaksua ei enää palauteta.
HUOM! Koulutusmaksua ei peritä vuonna 2023 aloittavilta opiskelijoilta.

Omaehtoisessa, perustutkintoon valmistavassa koulutuksessa opiskelevana olet oikeutettu lähiopintopäivinä yhteen maksuttomaan ateriaan. Tarvitset maksutonta ateriaa varten viivakoodillisen henkilökortin, esim. Kela-kortti tai ajokortti. Työpaikalla tapahtuvan opiskelun aikana sinun on mahdollista saada ateriakorvausta, mikäli työpaikalla ei ole mahdollisuutta ilmaiseen ruokailuun.

Muussa koulutuksessa olevat maksavat ruokailunsa itse.

Opintojen rahoitus

Voit hakea opintojesi rahoittamiseen tukea seuraavasti:

Kela voi myöntää opintotukea, joka koostuu opintorahasta ja opintolainan valtiontakauksesta. Tuen saamisen edellytyksinä ovat opintojen päätoimisuus ja 17-vuoden ikä. Ammatillisissa opinnoissa tuki myönnetään opintojen laajuutta vastaavaksi ajaksi.

Pienituloisen perheen opiskelija voi saada opintorahan oppimateriaalilisää. Oppimateriaalilisää voi saada vanhempansa luona asuvat alle 20-vuotias ja muualla asuva alle 18-vuotias. Myös alle 17-vuotias opiskelija voi saada oppimateriaalilisää, vaikka hän ei voi saada muuta opintorahaa. Oppimateriaalilisä myönnetään ilman hakemusta niille opiskelijoille, jotka jo saavat opintotukea. Jos opiskelija ei vielä saa opintotukea (on esim. alle 17-vuotias), mutta olisi oikeutettu oppimateriaalilisään, on hänen haettava oppimateriaalilisää Kelalta.

Voit saada työttömyysetuutta opiskelusi ajalta, jos olet ilmoittautunut TE-toimistoon työnhakijaksi ja työnhakusi on voimassa, olet vähintään 25-vuotias, TE-toimiston arvion mukaan koulutuksen tarpeessa ja opiskelu parantaa ammattitaitoasi ja mahdollisuuksiasi työmarkkinoilla ja olet sopinut työllistymissuunnitelmassa opintojen tukemisesta työttömyysetuudella ennen opintojen aloittamista.

Jos olet ollut työelämässä yhteensä vähintään 8 vuotta ja nykyisen työnantajan palveluksessa tai päätoimisena yrittäjänä vähintään vuoden, voit olla oikeutettu Työllisyysrahaston myöntämään aikuiskoulutustukeen.

Lisätietoja aikuiskoulutustuesta löydät Työllisyysrahaston verkkosivuilta.

Tutkinnon suoritettuasi sinulla on mahdollisuus hakea Työllisyysrahaston ammattitutkintostipendiä.

Voit saada esimerkiksi ammatilliseen koulutukseen kuntoutusrahaa tai muuta vastaavaa taloudellista tukea, jos opiskelu on osa ammatillista kuntoutusta. Kuntoutuksen tavoitteena on työelämään pääsy tai siellä pysyminen, ja tuilla pyritään takaamaan toimeentulo kuntoutumisen aikana. Ammatillista kuntoutusta tukevat ja järjestävät mm. työeläkelaitokset, tapaturma- tai liikennevakuutusyhtiöt, Kela ja TE-palvelut.

Etsitkö lisätietoja opintojen rahoituksesta? RahoitusBotti auttaa!

Opintojen RahoitusBotti opastaa jutustellen sinua eri rahoitusvaihtoehdoista. Saat vinkit ja linkit, joista voi olla sinulle paljon apua, kun etsit itsellesi sopivinta opintojen rahoitusmuotoa.

Tutustu RahoitusBottiin

Muut opiskelijan tuet ja etuudet

Kela voi myöntää opiskelijalle koulumatkatukea, joka korvaa päivittäisten koulumatkojen kustannuksia. Maksuttoman koulutuksen opiskelija voi saada koulumatkatukea, jos koulumatka on yhteen suuntaan vähintään 7 kilometriä. Opiskelija ei maksa koulumatkasta omaa maksuosuutta.

Muut opiskelijat ovat oikeutettuja koulumatkatukeen, mikäli päivittäinen koulumatka on yhteen suuntaan vähintään 10 km ja kustannukset ylittävät kuukaudessa 54 euroa. Opiskelija maksaa itse koulumatkakustannuksista omavastuuosuuden, joka on 43 euroa kuukaudessa. Koulumatkatuki on lukuvuosikohtainen etuus.

Tukea myönnetään esim. Matkahuollon linja-autolla tai Waltti-liikenteessä tai junalla tehtäviin koulumatkoihin.

Koulumatkatukea haetaan sähköisesti OmaKelassa, johon kirjaudutaan verkkopankkitunnuksin tai mobiilivarmenteella vahvasti tunnistautuen.

Huoltaja voi rajatusti hakea koulumatkatukea OmaKelassa alaikäisen puolesta.

Koulumatkatukea voi myös edelleen hakea paperilomakkeella, joka palautetaan täytettynä Kelaan tai oppilaitokseen. Nopein ja sujuvin tapa koulumatkatuen hakemiseen on tehdä hakemus OmaKelassa.

Oppilaitos on vakuuttanut opiskelijansa opiskeluaikana sattuvan tapaturman varalta. Vakuutus kattaa myös koulumatkan aikana tai matkalla työpaikalle sattuneet tapaturmat. Tapaturmasuoja on voimassa myös kansainvälisten vaihtojen aikana. Tapaturmatapauksissa ota yhteyttä vastuuohjaajaasi tai EseduPisteeseen.

Opiskelijakortit ja edut

Opiskelijakortin esittämällä voit olla oikeutettu erilaisiin opiskelijaetuihin ja -alennuksiin. Esimerkkejä opiskelijakorteista ja -eduista:

  • Esedun opiskelijat voivat hakea maksuttoman ja digitaalisen Slice-opiskelijakortin, jolla saa tuhansia etuja ympäri Suomea.
  • Katso ohjeet opiskelijakortin hakuun täältä
  • valtakunnallinen, virallinen opiskelijakortti, maksu järjestökohtainen
  • saatavilla kunkin opiskelijajärjestön www-sivuilta
  • korttia hakiessasi tarvitse opiskelijatodistuksen, jonka saat EseduPisteestä, sekä passikuvan
  • opiskelija-alennuksia ja matkustusetuja, esim. VR:n ja Matkahuollon opiskelija-alennukset, matkustajavakuutus

© Etelä-Savon ammattiopisto 2021