Skip to content
EtusivuOpiskelijalleMutkia matkassa?

Mutkia matkassa?

Tältä sivulta löydät kootusti tietoa velvollisuuksistasi ja oikeuksistasi Esedun opiskelijana, sekä tietoa koskien poissaoloja, opintojen väliaikaista keskeyttämistä ja opinnoista eroamista.

Opiskelijan oikeudet ja velvollisuudet

Sinulla on opiskelijana oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön ja oikeus saada riittävästi opetusta ja ohjausta. Opiskelijan velvollisuuksiin kuuluu osallistua Hoksissa sovittuihin opintoihin.

Poissaolot

Jos joudut olemaan poissa opetuksesta, sinun pitää ilmoittaa poissaolosta välittömästi vastuuohjaajalle tai opettajalle, jonka tunnilta olet pois. Työpaikalla tapahtuvan oppimisen aikana poissaolosta on ilmoitettava työpaikalle sekä ohjaavalle opettajalle.

Vastuuohjaaja seuraa poissaoloja säännöllisesti Wilman kautta. Oppilaitoksessa on käytössä varhaisen mukaantulon malli poissaoloihin puuttumisessa. Se sisältää ohjeet, joiden mukaan vastuuohjaaja toimii, tarvittaessa yhdessä opiskeluhuoltohenkilöstön ja/tai opinto-ohjaajan kanssa.

Alle 18-vuotiaan poissaolon selvittää huoltaja Wilmassa. Jos olet täysikäinen, selvität poissaolosi itse. Jos toistuvan (yli 70 tuntia) poissaolon syynä on sairaus, eikä sinulla ole esittää sairauslomatodistusta, voidaan sinut velvoittaa toimittamaan vastuuohjaajalle sairauslomatodistus jokaisesta sairauspoissaolostasi.

Opiskeluhuoltosuunnitelma (PDF)

Varhaisen mukaantulon malli poissaoloihin puuttumisessa (PDF)

Opintojen väliaikainen keskeyttäminen ja opinnoista eroaminen

Opiskelijalla on lupa anoa opintojen tilapäistä keskeytystä perustelluista syistä (sairaus, perhevapaa, varusmiespalvelus tai muu perusteltu syy). Oppivelvollisella on oikeus keskeyttää oppivelvollisuuden suorittaminen samoista em. syistä. Oppivelvollisuuden keskeyttämistä koskeva päätös tehdään aina oppivelvollisen tai hänen huoltajansa hakemuksesta ja siihen tulee liittää suunnitelma opintojen etenemisestä keskeytyksen aikana. Väliaikaisen keskeytyksen hyväksyy rehtori.

Opiskelija voi erota oppilaitoksesta omasta tahdostaan. Alaikäisen ilmoitus on pätevä vain, jos sen on allekirjoittanut opiskelijan huoltaja. Oppivelvollinen voi omalla ilmoituksellaan erota opinnoista vain siinä tapauksessa, että hän aloittaa uudet opinnot. Jos harkitset opintojen keskeyttämistä, ole yhteydessä vastuuohjaajaan tai opinto-ohjaajaan.

Opiskelijan eronneeksi katsomisen prosessi laitetaan vireille, jos

  • opiskelijalla on selvittämättömiä poissaoloja yli 140 tuntia tai
  • opiskelija on ollut poissa HOKSin mukaisista opinnoista yli kaksi viikkoa, eikä häntä ole tavoitettu lukuisista yrityksistä huolimatta

Oppivelvollista koskee sama eronneeksi katsomisen prosessi, mutta oppivelvollinen katsotaan kuitenkin eronneeksi viimeistään kuukauden kuluessa siitä, kun hän on viimeksi osallistunut HOKSin mukaiseen opetukseen.

Opiskelija voidaan kurinpitotoimena erottaa määräaikaisesti oppilaitoksesta.

Nuorisolain mukaan oppilaitos ilmoittaa kaikista alle 29-vuotiaista opintonsa keskeyttäneistä ja eronneista opiskelijoista kotikunnan etsivään nuorisotyöhön. Oppivelvollisten opiskelijoiden osalta ilmoitamme opintojen keskeyttämisestä tai opinnoista eroamisesta opiskelijan kotikuntaan. Oppivelvollinen voi omalla ilmoituksellaan erota opinnoista vain siinä tapauksessa, että hän aloittaa uudet opinnot.

Opintojen keskeyttäminen työvoimakoulutuksessa

Työvoimakoulutuksessa, jos opiskelija ei etene opinnoissaan julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta säädetyn lain edellyttämällä tavalla tai on ollut yhtäjaksoisesti luvatta pois viisi koulutuspäivää, tekee opiskelijanvalinnasta päättänyt TE-toimisto päätöksen opiskelun keskeyttämisestä. Oppilaitos on velvollinen ilmoittamaan keskeyttämisperusteiden täyttymisestä TE-toimistolle. Ennen päätöksen tekemistä TE-toimisto varaa opiskelijalle tilaisuuden tulla kuuluksi.

Anomus opintojen tilapäisestä keskeyttämisestä (PDF)

Ilmoitus opiskelijan eroamisesta (PDF)

 

© Etelä-Savon ammattiopisto 2021