Skip to content
EtusivuOpiskelijalleHenkilökohtaistaminen

Henkilökohtaistaminen

Esedulla aiempi osaamisesi tunnistetaan ja tunnustetaan opintojen alussa. Henkilökohtaistamisessa (HOKS) suunnitellaan miten ja mitä uutta osaamista hankit, miten osaamisesi osoitetaan sekä millaista ohjausta, tukea tai mahdollisia erityisen tuen toimia tarvitset elämäntilanteesi huomioiden. 

Mitä henkilökohtaistaminen tarkoittaa?

Henkilökohtaistaminen tarkoittaa sitä, että jokaiselle ammatillisen koulutuksen opiskelijalle suunnitellaan ja toteutetaan hänen tarpeitaan vastaava opintopolku.  

Opiskelijoilla on erilaisia tavoitteita: osa opiskelijoista suorittaa vain tutkinnon osan tai osia, ja toisella taas tavoitteena voi olla koko tutkinnon suorittaminen. Opiskelupaikat sekä tavat hankkia osaamista oppilaitoksessa, työpaikalla järjestettävässä koulutuksessa, harrastuksissa tai esimerkiksi verkko-oppimisympäristöissä vaihtelevat eri opiskelijoilla.  

Tutkinnon tai tutkinnon osan suorittamiseen tarvittava aika vaihtelee opiskelijasta toiseen. Tähän vaikuttavat useat tekijät, kuten opiskelijan aiemmin hankkima osaaminen, oppimisvalmiudet ja mahdollisuudet opiskella myös oppilaitoksen loma-aikoina. Oppivelvollisen opiskelijan HOKS laaditaan siten, että ammatillinen tutkinto on mahdollista suorittaa enintään neljässä vuodessa.  

Tutustu Esedun ohjaussuunnitelmaan (PDF)

Henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma eli HOKS

Opiskelijan henkilökohtaistamisesta tehty suunnitelma kirjataan Wilmaan Henkilökohtaiseksi osaamisen kehittämissuunnitelmaksi (HOKS).  

Laadit HOKSin yhdessä vastuuohjaajasi kanssa. Lisäksi HOKSin laadintaa voi osallistua myös muita oppilaitoksen asiantuntijoita, esimerkiksi opinto-ohjaaja tai ammatillinen erityisopettaja. Myös alaikäisen opiskelijan huoltajalla on mahdollisuus osallistua opiskelijalle tehtävien henkilökohtaisten suunnitelmien laadintaan ja päivittämiseen. Työpaikan edustaja osallistuu työpaikalla tapahtuvan oppimisen suunnitteluun. 

HOKS laaditaan ensimmäisen kerran heti opintojesi alussa ja sitä päivitetään tarvittaessa opintojesi. 

HOKSissa suunnitellaan: 

  • opiskelijan tavoitteena oleva tutkinto tai tutkinnon osat 
  • tiedot opiskelijan aiemman osaamisen huomioon ottamisesta tutkinnon suorittamisessa 
  • opiskelijan tarvitseman uuden osaamisen hankkimisen tavat ja sisällöt 
  • opiskelijan osaamisen osoittaminen  
  • yksilölliset ohjaus- ja tukitoimet sekä mahdollinen erityisen tuen sisältö 
  • opiskelijalle laadittava urasuunnitelma. 

Tunnetko omat vahvuutesi?

Sinulla on paljon vahvuuksia, tiesithän sen? Ota ne aktiiviseen käyttöön, sillä niistä on sinulle paljon iloa ja hyötyä opiskelussa, työelämässä, ihmissuhteissa ja vapaa-ajalla.

Tee Vahvuuksien itsearviointi ja tutustu sen jälkeen tarkemmin vahvuuksiin. Mielenkiintoista matkaa!

eHOKS-palvelu

Valtakunnallinen eHOKS-palvelu kokoaa yhteen paikkaan tietoja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden henkilökohtaisista osaamisen kehittämissuunnitelmista (HOKS). Palvelu mahdollistaa tietojen katselun ja jakamisen. Huomioi, että palveluun kirjautuaksesi tarvitset pankkitunnukset tai mobiilivarmenteen. Voit katsoa omat eHOKS-tietosi Opintopolusta.

Opintopolku.fi

© Etelä-Savon ammattiopisto 2021