Skip to content
EtusivuOpiskelijalleErityinen tuki & OPVA-opinnot

Erityinen tuki & OPVA-opinnot

Erityisen tuen tehtävänä on turvata opiskelijalle riittävä tuki opintojen aikana. Etelä-Savon ammattiopistossa erityistä tukea tarvitsevat opiskelijat opiskelevat samoissa ryhmissä muiden opiskelijoiden kanssa.

OPVA-opinnot

Opiskeluvalmiuksia tukevat opinnot eli OPVA-opinnot tarjoavat sinulle matalan kynnyksen tukea ammatillisten opintojen suorittamiseen. OPVA-opinnot on suunnattu opiskelijoillemme, joiden perustaidoissa on vielä puutteita.

OPVA-opintosi suunnitellaan henkilökohtaisesti HOKSin yhteydessä. Opiskeluvalmiuksia tukevat opinnot kestävät enintään kuusi kuukautta ja ne järjestetään osana sinun ammatillista tutkintokoulutusta. Opintojen tarkoituksena on antaa sinulle edellytykset tutkintokoulutukseen osallistumiseen tai osaamisesi osoittamiseen.

OPVA-opinnoissa voit opiskella esimerkiksi ammatillista suomen kieltä, digitaitoja, englantia, ruotsia tai matematiikkaa. OPVA-opintojen aikana voit kehittää omia opiskelutaitojasi.

OPVA-opintojen polkuja

Klikkaa kuvaa isommaksi

Lisätietoja:

Mikkeli

Laura Hyvärinen
puh. 040 512 6476

Sanna Nykänen
puh. 040 707 1254

Pieksämäki

Oili Jäppinen
puh. 044 711 5556

Erityisen tuen toteutus

Erityisen tuen opiskelijalle laaditaan erityisen tuen suunnitelma, jossa määritellään opiskelijan tuen perusteet ja toteutus yhteistyössä opiskelijan ja alaikäisen huoltajan kanssa. Erityisen tuen prosessin käynnistymisestä vastaa vastuuohjaaja yhteistyössä alan erityisopetusvastaavan kanssa. Erityisen tuen suunnitteluun voivat tarvittaessa osallistua muut opetus- ja ohjaushenkilöstöön kuuluvat tahot.

Erityisen tuen toteutumista seurataan ja uusia suunnitelmia erityisen tuen suhteen tehdään säännöllisesti opintojen aikana. Jos opiskelija ei enää tarvitse erityistä tukea, voidaan erityisen tuen päätös purkaa.

Erityisen tuen käytännön toteutuksesta huolehtivat vastuuohjaajat, opettajat, erityisopettajat, alojen erityisopetusvastaavat, opinto-ohjaajat ja taitovalmentajat.

 

Erityinen tuki ammatillisissa tutkinnon osissa

Oman alan erityisopetusvastaava (erva) on apuna ammatillisten aineiden erityisen tuen järjestämiseen liittyvissä asioissa. Erityisopetusvastaava on yhdessä koulutuspäällikön kanssa suunnittelemassa erityisen tuen resurssien käyttöä alalla.

Ammatillisissa tutkinnon osissa erityinen tuki voi olla esimerkiksi opettajan antamaa lisäohjausta, pienryhmäopetusta tai taitovalmentajan antamaa tukea. Lisäksi voidaan hyödyntää samanaikaisopettajuutta.

Tutustu tarkemmin erityisen tuen toteuttamissuunnitelmaan (PDF)

Erityisopetusvastaavat opetusaloittain

Asko Tolvanen, maatalous-, puutarha- ja metsäala

Eijakaarina Yliranta, sosiaali- ja terveysala

Tarja Seppänen, pintakäsittelyala, kone- ja tuotantotekniikka

Elina Huopalainen, puuala, rakennusala, käsi- ja taideteollisuusala/puu, puhtaus- ja kiinteistöpalveluala/kiinteistöhoito

Jouko Antioja, talotekniikka

Kirsi Noponen, Valma

Henna Kääriäinen, ravintola- ja cateringala, matkailuala, elintarvikeala

Anna-Kaisa Turpeinen, puhtaus- ja kiinteistöpalveluala/kotityöpalvelut ja toimitilahuolto

Johanna Taavitsainen, liiketoiminta

Päivi Särkkä-Lehkonen, käsi- ja taideteollisuusala/teva

Teuvo Särkkä, autoala

Asko Tolvanen, oppisopimuskoulutus

Tiia Tiusanen, hiusala

Heli Eriksson, logistiikka

Tommi Laitinen, sähkö- ja automaatioala, tieto- ja viestintätekniikka (datanomi), tieto- ja tietoliikennetekniikka (ICT-asentaja)

Marjuska Falck, turvallisuusala

Antti Pylkkänen, ammatillinen erityisopettaja, Raviradanti

Pasi Vuohelainen, autoala

Eevi Dannenberg, tieto- ja viestintätekniikka, datanomi

Pasi Venäläinen, metsäala

Marko Haimila, sähkö- ja automaatioala

Elina Pitkänen, hius- ja kauneudenhoitoala

Hanna-Kaisa Nikkarinen, ravintola- ja cateringala

Matti Suihkonen, kone- ja tuotantotekniikka

Jyrki Tamminen, rakennusala

Timo Tuononen, liiketoiminta

Minna Pitkänen, sosiaali- ja terveysala

Jari Rissanen, ammatillinen erityisopettaja, tekniikka

Erityinen tuki yhteisissä tutkinnon osissa

Yhteisten tutkinnon osien (ytojen) erityisestä tuesta vastaavat yto-opettajat, sekä laaja-alaiset erityisopettajat. Laaja-alaiset erityisopettajat voivat olla mukana yto-tunneilla tai järjestää pienryhmäopetusta. Lisäksi oppilaitoksessa on pajamuotoista toimintaa, esim. Jelppari, Soppi ja Jees-paja, jossa opiskelijat voivat tehdä ytoja joustavan suunnitelman mukaan.

Laaja-alaiset erityisopettajat ovat mukana tarvittaessa myös muissa erityiseen tukeen liittyvissä asioissa.

Mikkeli

Raviradantie, Salosaari ja Kinnari

Erkka Karjalainen
puh. 040 776 2773
erkka.karjalainen@esedu.fi

Otavankatu

Mikko Vahvaselkä
puh. 044 711 5909
mikko.vahvaselka@esedu.fi

Jatkuva haku

Jaana Lemetti
puh. 040 191 8778
jaana.lemetti@esedu.fi

 

Pieksämäki

Sanna Korhonen
puh. 040 305 6611
sanna.korhonen@esedu.fi

© Etelä-Savon ammattiopisto 2021