Skip to content
EtusivuOpiskelijalleTutkintojen perusteet ja laajuus

Tutkintojen perusteet ja laajuus

Tälle sivustolle on koottu tärkeää tietoa tutkintojen rakenteisiin ja perusteisiin liittyen. Tutkintojen perusteet tarkoittavat opintojesi määriteltyä sisältöä ja opintojen laajuus tutkinnon sisältämien opintopisteiden määrää.

Tutkintojen perusteet

Tutkinnon perusteissa määritellään opintojesi sisältö. Opinnot suoritetaan pääsääntöisesti niiden tutkinnon perusteiden mukaisesti, jotka ovat voimassa opintojen aloituspäivänä.

Voimassa olevat tutkintojen perusteet ja aiemmat siirtymäajalla olevat tutkinnon perusteet löytyvät Opintopolun ePerusteet -palvelusta. ePerusteista löydät muun muassa tietoa tutkinnon muodostumisesta sekä tutkinnon osien ammattitaitovaatimuksista, arviointikriteeristöstä ja ammattitaidon osoittamistavoista.

Ammatillisia tutkintoja ovat ammatilliset perustutkinnot, ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot. Tutkintoon johtamattomana koulutuksena järjestetään esimerkiksi valmentavaa koulutusta (TUVA).

Tutkintojen perusteet Opintopolussa

Tutkintotyypit ja tutkintojen laajuus

Ammatillinen perustutkinto tuottaa laaja-alaiset ammatilliset perusvalmiudet alan eri tehtäviin. Lisäksi opiskelija saa erikoistuneempaa osaamista ja työelämän edellyttämää ammattitaitoa vähintään yhdellä työelämän osa-alueella.

Ammatillisen perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä (osp).  Ammatilliset tutkinnon osat sisältävät työelämässä oppimista.

Ammatillisen perustutkinnon rakenne

Ammatilliset tutkinnon osat 145 osp

 • Pakolliset tutkinnon osat
 • Valinnaiset tutkinnon osat

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp

Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (pakolliset 11 osp):

 • viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä
 • viestintä ja vuorovaikutus toisella kotimaisella kielellä, ruotsi
 • viestintä ja vuorovaikutus vieraalla kielellä, englanti
 • toiminta digitaalisessa ympäristössä
 • taide ja luova ilmaisu

Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen laajuus (pakolliset 6 osp):

 • matematiikka ja matematiikan soveltaminen
 • fysikaaliset ja kemialliset ilmiöt ja niiden soveltaminen

Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen (pakolliset 9 osp):

 • yhteiskunnassa ja kansalaisena toimiminen
 • työelämässä toimiminen
 • opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet
 • yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta
 • työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen
 • kestävän kehityksen edistäminen

Lisäksi yhteiset tutkinnon osat sisältävät valinnaisia osaamistavoitteita 9 osp.

Ammattitutkinnossa osoitetaan työelämän tarpeiden mukaisesti kohdennettua ammattitaitoa, joka on perustutkintoa syvällisempää tai kohdistuu rajatumpiin työtehtäviin. Ammattitutkintojen laajuus voi olla 120, 150 tai 180 osaamispistettä. Pääosin ammattitutkinnot ovat 150 osaamispistettä.

Erikoisammattitutkinnossa osoitetaan työelämän tarpeiden mukaisesti kohdennettua ammattitaitoa, joka on ammattitutkintoa syvällisempää ammatin hallintaa tai monialaista osaamista. Erikoisammattitutkintojen laajuus voi olla 160, 180 tai 210 osaamispistettä. Pääosin erikoisammattitutkinnot ovat 180 osaamispistettä.

© Etelä-Savon ammattiopisto 2021