Skip to content
EtusivuKoulutuksetVartijan koulutus 80 ot
Vartija takaapäin

Vartijan koulutus 80 ot

Opiskelupaikka:
Mikkeli
Hakutapa:
Jatkuva haku

Vartijan koulutus on tarkoitettu Väliaikaisen vartijan (40 ot) -koulutuksen suorittaneille henkilöille, jotka haluavat pätevyyden toimia vartijana.

Koulutusaika

19.1-4.2.2022

Toteutus

Päiväopintoina ma-pe klo 8-16.
Poliisihallituksen määräyksen mukaan koulutuksessa on läsnäolovelvollisuus.

Mikkeli: Otavankatu

 • Kurssin järjestelyt (1 ot)
 • Turvallisuusalaa ja vartijan toimivaltuuksia ja velvollisuuksia koskeva lainsäädäntö (16 ot)
 • Vartijan toiminta ja tilannehallinta (32 ot)
 • Rakenteellinen suojaus ja tekninen valvonta (6 ot)
 • Palo- ja pelastustoiminta (8 ot)
 • Vartijan voimankäyttövälineet ja niiden käyttö (6 ot)
 • Ensiaputilanteet vartijan työssä (8 ot)
 • Kurssikoe (3 ot)

Poliisihallituksen määräyksen mukaisen sisällön lisäksi koulutukseen sisältyy myös kaasusumutin- ja teleskooppipatukkakoulutukset.

Terveydelliset vaatimukset ja muut soveltuvuuteen liittyvät seikat

Opiskelijat valitaan hakemusten, haastattelujen ja henkilöturvallisuusselvitysten perusteella.

Opiskelijaksi hakijan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle. Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa sitä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä koulutukseen liittyviin käytännön tehtäviin oppilaitoksessa, työpaikalla tai muussa oppimisympäristössä, jos lain ammatillisesta koulutuksesta (531/2017) 81 §:ssä tarkoitettuihin tutkintoihin liittyvät turvallisuusvaatimukset sitä edellyttävät ja jos estettä ei voida kohtuullisin toimin poistaa.

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla

 • sellainen näön tai kuulon heikkous, jota ei voida apuvälineillä korjata
 • sellaiset psyykkiset sairaudet, jotka estävät koulutukseen liittyvissä käytännön tehtävissä toimimisen, kuten ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vaikea
 • toimintakykyä laskeva masennus
 • päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus
 • toimintakykyyn vaikuttava tuki- ja liikuntaelimistön sairaus

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla myös aiempi opiskeluoikeuden peruuttamispäätös. Opiskelijaksi hakevan tulee ilmoittaa hakuvaiheessa, jos hänen opiskeluoikeutensa on aiemmin peruutettu.

Hakeutuminen koulutukseen

Koulutukseen ei ole erillistä hakuaikaa – voit hakeutua opiskelemaan jatkuvan haun kautta. Opintojen aloitus sekä kesto sovitaan hakijakohtaisesti henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaisesti.

Koulutusmaksu

Koulutusmaksu on 200 €.

Tutustu jatkuvaan hakuun

Kiinnostaako opiskelu oppisopimuksella?

Opiskelu on mahdollista myös oppisopimuksella. Joko koko opintojen ajan tai lyhyempinä jaksoina.

Tutustu oppisopimukseen

Lisätietoja

HakuPiste

hakupiste@esedu.fi

Mikkeli
Otavankatu 4
puh. 040 661 0394

Pieksämäki
Keskuskatu 34
puh. 050 524 8682
puh. 040 305 6605

© Etelä-Savon ammattiopisto 2021