Skip to content
EtusivuKoulutuksetVartijan koulutus 25 osp
Vartija seuraamassa myymälää ylemmältä tasolta

Vartijan koulutus 25 osp

Tutkinnon osa turvallisuusalan ammattitutkinnosta

Opiskelupaikka:
Mikkeli
Hakutapa:
Jatkuva haku

Vartijan koulutus antaa sinulle perusvalmiudet, -tiedot ja -taidot vartijan tehtävissä toimimiseen. Koulutuksen hyväksytysti suorittaneena voit hakea poliisilta hyväksyntää vartijaksi eli vartijakorttia ja työllistyä vartijan tehtäviin. Vartijan koulutus (25 osp) on Turvallisuusalan ammattitutkinnon osa.

Koulutusaika: ti 3.9. – 11.10.

Lähiopetus viikoittain klo 8-14 tiistaista perjantaihin.

Toteutus

Poliisihallituksen määräyksen mukaan koulutuksessa on läsnäolovelvollisuus.

Mikkeli: Otavankatu

Vartijan koulutus muodostuu Väliaikaisen vartijan koulutuksesta, 40 oppituntia (ot) ja Vartijan koulutuksesta, 80 oppituntia (ot).

Väliaikaisen vartijan koulutus (40 ot)

 • Kurssin järjestelyt (1 ot)
 • Turvallisuusalan lainsäädäntö (4 ot)
 • Oikeuttamisperusteet (4 ot)
 • Vartijan toiminta ja toimivaltuudet (9 ot)
 • Rakenteellinen suojaus ja tekninen valvonta (2 ot)
 • Poliisitoiminta ja siihen liittyviä vartijan tehtäviä (4 ot)
 • Ennaltaehkäisy ja vartijan toiminta vahinkotilanteessa (4 ot)
 • Työturvallisuus (4 ot)
 • Hätäensiapu (4 ot)
 • Voimankäytön teoria (2 ot)
 • Kurssikoe (2 ot)

Vartijan koulutus (80 ot)

Vartijan koulutukseen (80 ot) voi osallistua vain väliaikaiseen vartijan koulutukseen liittyvän kokeen hyväksytysti suorittanut henkilö.

 • Kurssin järjestelyt (1 ot)
 • Turvallisuusalaa ja vartijan toimivaltuuksia ja velvollisuuksia koskeva lainsäädäntö (16 ot)
 • Vartijan toiminta ja tilannehallinta (32 ot)
 • Rakenteellinen suojaus ja tekninen valvonta (6 ot)
 • Palo- ja pelastustoiminta (8 ot)
 • Vartijan voimankäyttövälineet ja niiden käyttö (6 ot)
 • Ensiaputilanteet vartijan työssä (8 ot)
 • Kurssikoe (3 ot)

Poliisihallituksen määräyksen mukaisen sisällön lisäksi koulutukseen sisältyy myös kaasusumutin- ja teleskooppipatukkakoulutukset.

Koulutuksen hyväksytysti suorittanut voi hakea vartijaksi hyväksymistä poliisilaitokselta. Vartijaksi hyväksyminen on voimassa 5 vuotta.

Vartijan koulutus on tarkoitettu vartijan työstä kiinnostuneille, rehellisille ja luotettaville, henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan vartijaksi sopiville, täysi-ikäisille henkilöille. Koulutuksen järjestäjällä on lain 737/2014 mukaan oikeus pyytää koulutukseen hakeutuvasta turvallisuusselvityslaissa (726/2014) tarkoitettu suppea henkilöturvallisuusselvitys.

Terveydelliset vaatimukset ja muut soveltuvuuteen liittyvät seikat

Opiskelijat valitaan hakemusten, haastattelujen ja mahdollisten henkilöturvallisuusselvitysten perusteella.

Opiskelijaksi hakijan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle. Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa sitä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä koulutukseen liittyviin käytännön tehtäviin oppilaitoksessa, työpaikalla tai muussa oppimisympäristössä, jos lain ammatillisesta koulutuksesta (531/2017) 81 §:ssä tarkoitettuihin tutkintoihin liittyvät turvallisuusvaatimukset sitä edellyttävät ja jos estettä ei voida kohtuullisin toimin poistaa.

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla

 • sellainen näön tai kuulon heikkous, jota ei voida apuvälineillä korjata
 • sellaiset psyykkiset sairaudet, jotka estävät koulutukseen liittyvissä käytännön tehtävissä toimimisen, kuten ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vaikea
 • toimintakykyä laskeva masennus
 • päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus
 • toimintakykyyn vaikuttava tuki- ja liikuntaelimistön sairaus

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla myös aiempi opiskeluoikeuden peruuttamispäätös. Opiskelijaksi hakevan tulee ilmoittaa hakuvaiheessa, jos hänen opiskeluoikeutensa on aiemmin peruutettu.

Hakeutuminen koulutukseen

Koulutusmaksu

Koulutusmaksua ei peritä vuonna 2024 aloittavilta opiskelijoilta.

Hakeutuminen

Jatkuva haku, koulutus alkaa 3.9.2024

Hae koulutukseen

Hae koulutukseen

AlkamisaikaPaikkakuntaHakulinkki
3.9.2024MikkeliHae koulutukseen

Lisätietoja

HakuPiste

hakupiste@esedu.fi

Mikkeli
Otavankatu 4
puh. 040 661 0394

Pieksämäki
Keskuskatu 34
puh. 050 524 8682
puh. 040 305 6605

Vastuuopettaja

Marjuska Falck
puh. 0503892347
marjuska.falck@esedu.fi

 

© Etelä-Savon ammattiopisto 2021