Skip to content
EtusivuKoulutuksetTurvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinto
Vartija seuraamassa myymälää ylemmältä tasolta

Turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinto

Opiskelupaikka:
Verkko

Tutkinnon suorittaneena turvallisuusalan ammattilaisena tiedät yksityisen turvallisuusalan työtehtävät ja palvelut sekä niiden suorittamiseen liittyvät oikeudet ja velvollisuudet. Tiedät myös tarvittavilta osin turvallisuusalan työtehtäviin liittyvän lainsäädännön.

Tunnet yksityisen turvallisuusalan työtehtäviä sivuavat viranomaisorganisaatiot, niiden ydintehtävät sekä yritysturvallisuuden osa-alueet. Tiedät myös yksityisen turvallisuusalan työtehtäviin liittyviä riskejä ja yleisimpiä poikkeamatilanteita sekä osaat toimia työturvallisuuden edellyttämin tavoin. Tunnet erilaisten ympäristöjen vaikutuksen toiminnan luonteeseen tilanteen sekä lainsäädännön kannalta.

Osaat turvallisuussuunnittelun ja teknisten turvajärjestelmien toteuttamisen sekä näiden auditoinnin. Tunnet sisäisen valvonnan menetelmiä sekä kiinteistöjen rakenteellisen ja teknisen turvallisuuden. Kykenet toteuttamaan turvallisuusteknisen projektin sekä osaat työssä tarvittavien asiakirjojen laadinnan.

Hallitset elinkeinon harjoittajalta edellytettävän osaamisen lisäksi myös alan palveluliiketoiminnallisen luonteen sekä henkilöstö- tai turvallisuusjohtamisen.

Verkko-opiskelu

 

 

 

Opinnot toteutetaan verkko-opintoina ja työelämässä. Koulutukseen sisältyy myös ajoitettuja opetus- ja ohjauskertoja Teamsissa sekä tutkinnon osien näytöt.

Mikäli sinulla on tutkinnon suorittamiseen sopiva työpaikka, suosittelemme opintoja oppisopimuksella.

Tutkinnon suorittaneena voit toimia elinkeinonharjoittajana tai elinkeinon harjoittajan palveluksessa olevana vastaavana hoitajana yksityisellä turvallisuusalalla.

Voit toimia myös yksityisen turvallisuusalan lisäksi elinkeinoelämän tai viranomaisorganisaatioiden palveluksessa esimiehenä sekä asiantuntijatehtävissä.

Koulutukseen hakeutuvalla tulee olla turvallisuusalan perustutkinto tai vartijan ammattitutkinto suoritettuna tai vastaava osaaminen muutoin osoitettavissa sekä kokemusta turvallisuusalan työtehtävistä.

Voit hakeutua suorittamaan koko tutkinnon, tutkinnon osia tai jatkamaan kesken jääneet opintosi loppuun.

Terveydelliset vaatimukset

Opiskelijat valitaan hakemusten, haastattelujen ja tarvittaessa henkilöturvallisuusselvitysten perusteella.

Opiskelijaksi hakijan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle. Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa sitä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä koulutukseen liittyviin käytännön tehtäviin oppilaitoksessa, työpaikalla tai muussa oppimisympäristössä, jos lain ammatillisesta koulutuksesta (531/2017) 81 §:ssä tarkoitettuihin tutkintoihin liittyvät turvallisuusvaatimukset sitä edellyttävät ja jos estettä ei voida kohtuullisin toimin poistaa.

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla

 • sellainen näön tai kuulon heikkous, jota ei voida apuvälineillä korjata
 • sellaiset psyykkiset sairaudet, jotka estävät koulutukseen liittyvissä käytännön tehtävissä toimimisen, kuten ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vaikea toimintakykyä laskeva masennus
 • päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus
 • toimintakykyyn vaikuttava tuki- ja liikuntaelimistön sairaus

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla myös aiempi opiskeluoikeuden peruuttamispäätös. Opiskelijaksi hakevan tulee ilmoittaa hakuvaiheessa, jos hänen opiskeluoikeutensa on aiemmin peruutettu.

Turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinnon laajus on 180 osaamispistettä (osp). Tutkinto muodostuu pakollisista tutkinnon osista (60 osp) ja valinnaisista tutkinnon osista (120 osp).

Pakollinen tutkinnon osa:

 • Turvallisuuslainsäädäntö 30 osp
 • Turvallisuussuunnittelu 30 osp

Valinnaisia tutkinnon osia:

 • Turvallisuusalan elinkeinon harjoittaminen 80 osp
 • Turvallisuusjohtaminen 40 osp
 • Palveluliiketoiminta turvallisuusalalla 40 osp
 • Turvallisuustekninen suunnittelu ja projektinhallinta 80 osp
 • Henkilöstöjohtaminen turvallisuusalalla 40 osp
 • Turvallisuusauditointi ja sisäinen valvonta 40 osp

Hakeutuminen koulutukseen

Koulutukseen ei ole erillistä hakuaikaa – voit hakeutua opiskelemaan jatkuvan haun kautta. Opintojen aloitus sekä kesto sovitaan hakijakohtaisesti henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaisesti.

Tutustu jatkuvaan hakuun

Koulutusmaksu

Koulutusmaksu on 500 €.
HUOM! Koulutusmaksua ei peritä vuonna 2024 aloittavilta opiskelijoilta.

Hakeutuminen

Koulutus ei ole jatkuvassa haussa toistaiseksi.

Kiinnostaako opiskelu oppisopimuksella?

Opiskelu on mahdollista myös oppisopimuksella. Joko koko opintojen ajan tai lyhyempinä jaksoina.

Tutustu oppisopimukseen

Lisätietoja

HakuPiste

hakupiste@esedu.fi

Mikkeli
Otavankatu 4
puh. 040 661 0394

Pieksämäki
Keskuskatu 34
puh. 050 524 8682
puh. 040 305 6605

Vastuuopettaja

Marjuska Falck
puh. 0503892347
marjuska.falck@esedu.fi

Tutustu koulutukseen

Hyväksy Tilastot & Markkinointi evästeet katsoaksesi tämän videon.

© Etelä-Savon ammattiopisto 2021