Skip to content
Eri värisiä ja kokoisia kukkia ja kukkakimppuja maljakoissa

Puutarhuri

Puutarha-alan perustutkinto

Opiskelupaikka:
Mikkeli
Hakutapa:
Jatkuva haku

Tutkinnon suorittaneena sinulla on laaja-alainen puutarha-alan perusosaaminen ja syvempää osaamista kukka- ja puutarhakaupasta tai viheralalta. Tunnistat monipuolisesti puutarha-alan kasvit ja niiden kasvuun vaikuttavat tekijät viheralueilla, avomaalla, katetuissa tiloissa tai kukka- ja puutarhakaupassa. Osaat tuottaa laadukkaita ja turvallisia kukka- ja puutarhakaupan tai viheralan palveluita sekä noudatat alan säädöksiä ja sopimuksia. Ymmärrät kestävän kehityksen ja ilmastonmuutoksen merkityksen puutarha-alan toimintaan.

Kukka- ja puutarhakaupan osaamisalan suorittaneena puutarhurina osaat esitellä, myydä ja hinnoitella kukka- ja puutarhakaupan tuotteita, tarvikkeita ja palveluja markkinoida, neuvoa asiakkaita sekä tehdä ja myydä sidontatöitä ja muita alan tuotteita. Osaat käsitellä kasveja varmistaen niiden myyntikelpoisuuden sekä huolehtia myymälätiloista.

Viheralan osaamisalan suorittaneena puutarhurina osaat rakentaa ja kunnossapitää turvallisia, viihtyisiä ja luonnon monimuotoisuutta tukevia viheralueita. Tunnet viherrakentamisen materiaalit ja osaat käsitellä niitä oikein. Osaat tulkita viherrakentamisen ja kunnossapidon asiakirjoja ja noudatat alan laatuvaatimuksia. Osaat lisäksi käyttää viheralueiden rakentamisessa ja kunnossapidossa käytettäviä koneita, laitteita ja työvälineitä.

Mikkeli: Salosaari, Metsäkouluntie 10

Opinnot toteutetaan monimuoto-opintoina. Koulutus muodostuu lähiopetuksesta, verkko-opinnoista, itsenäisestä opiskelusta sekä työelämässä oppimisesta. Koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimuksella.

 • Kukka- ja puutarhakaupan osaamisala
 • Viheralan osaamisala

Puutarhurina voit toimia kukka- ja puutarhakaupassa tuotteiden ja palveluiden myyntitehtävissä, viherrakentamisen tai viheralueiden kunnossapitotehtävissä.

Koulutus on tarkoitettu sinulle, jota kiinnostaa alan monipuoliset työtehtävät. Sinulla voi olla jo aikaisemmin hankittua alan työkokemusta.

Voit hakeutua suorittamaan koko tutkinnon, tutkinnon osia tai jatkamaan kesken jääneet opintosi loppuun.

Aikaisempi osaaminen

Tunnustamme kaiken aiemmin hankkimasi osaamisen, joka vastaa tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimuksia tai osaamistavoitteita. Sinulla on näin mahdollisuus suorittaa tutkinto ilman tutkintokoulutukseen osallistumista, jos osaamisesi on riittävää.

Puutarha-alan perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä (osp). Tutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osp) ja yhteisistä tutkinnon osista (35 osp).

Yhteiset pakolliset tutkinnon osat:

 • Puutarhatöiden tekeminen 25 osp
 • Puutarha-alan organisaatiossa toimiminen 15 osp

Kukka- ja puutarhakaupan osaamisala:

 • Asiakaspalvelu ja myyntityö puutarha-alan myymälässä 30 osp
 • Myymälätyöskentely puutarha-alalla 30 osp

Viheralan osaamisala:

 • Viheralueiden rakentaminen 30 osp
 • Viheralueiden kunnossapito 30 osp

Valinnaisia tutkinnon osia:

 • Asiakkaiden neuvominen puutarhamyymälässä 15 osp
 • Kasvillisuuden käyttö viheralueilla 15 osp
 • Kukkasidontatöiden tekeminen 15 osp
 • Kasviryhmän tuottaminen 15 osp
 • Puuvartisten kasvien hoitaminen 15 osp
 • Viheralueiden kivitöiden tekeminen 15 osp
 • Vihersisustuskasvien istutus ja hoito 15 osp
 • Huippuosaajana toimiminen 15 osp
 • Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen 5 osp

Mahdollista suorittaa verkko-opintoina:

 • Yrityksessä toimiminen 15 osp
 • Yritystoiminnan suunnittelu 15 osp

Yhteiset tutkinnon osat:

Mahdollista suorittaa verkko-opintoina

 • Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen 6 osp
 • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen 11 osp
 • Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen 9 osp

Hakeutuminen koulutukseen

Koulutukseen ei ole erillistä hakuaikaa – voit hakeutua opiskelemaan jatkuvan haun kautta. Opintojen aloitus sekä kesto sovitaan hakijakohtaisesti henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaisesti.

Tutustu jatkuvaan hakuun

Koulutusmaksu

Koulutus on maksuton. Opiskelija maksaa itse koulutuksen aikana mahdollisesti suoritettavien työelämän pätevyystestien viranomaismaksut sekä opiskeluvälineet, noin 50 €. Oppivelvolliselta näitä maksuja ei peritä. Päätoimiseen opiskeluun sinun on mahdollista hakea opintotukea. Työttömänä hakijana voit selvittää TE-toimistosta oikeutesi opiskella työttömyysturvalla.

Hakeutuminen koulutukseen

Jatkuva haku, seuraavat aloitukset 31.7 ja 4.11.2024.

Hae koulutukseen

AlkamisaikaPaikkakuntaHakulinkki
31.7.2024MikkeliHae koulutukseen

Kiinnostaako opiskelu oppisopimuksella?

Opiskelu on mahdollista myös oppisopimuksella. Joko koko opintojen ajan tai lyhyempinä jaksoina.

Tutustu oppisopimukseen

Lisätietoja

HakuPiste

hakupiste@esedu.fi

Mikkeli
Otavankatu 4
puh. 040 661 0394

Pieksämäki
Keskuskatu 34
puh. 050 524 8682
puh. 040 305 6605

Opinto-ohjaaja

Helena Teittinen
puh. 044 711 5628
helena.teittinen@esedu.fi

Tutustu koulutukseen

Hyväksy Tilastot & Markkinointi evästeet katsoaksesi tämän videon.

© Etelä-Savon ammattiopisto 2021