Skip to content
EtusivuKoulutuksetPerustason ensihoitaja
Ensihoitajaopiskelijat harjoitusambulanssilla

Perustason ensihoitaja

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Opiskelupaikka:
Mikkeli

Perustason ensihoitajana osaat edistää terveyttä, turvallisuutta, hyvinvointia ja toimintakykyä sekä toimia ensihoidossa ja akuuttihoitotyössä.

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon suorittaneena osaat toimia työssäsi alan säädöksiä ja toimintaohjeita sekä arvoperustaa ja ammattietiikkaa noudattaen. Toimit ammatillisessa vuorovaikutuksessa sekä moniammatillisissa ja monikulttuurisissa toimintaympäristöissä. Osaat suunnitella, toteuttaa ja arvioida asiakkaan tai potilaan terveyttä, hyvinvointia, toimintakykyä sekä kasvua ja osallisuutta edistävää hoito- ja huolenpitotyötä erilaisissa sosiaali- ja terveydenhuollon tai kasvatuksen toimintaympäristöissä.

Annat työssäsi asiakaslähtöisesti palvelujen ohjausta. Hyödynnät myös monipuolisesti hyvinvointiteknologiaa ja kehität omaa ammattitaitoasi elinikäisen oppimisen mukaisesti. Osaat huolehtia potilas- ja asiakasturvallisuudesta sekä työturvallisuudestasi ja työhyvinvoinnistasi. Toimit työtehtävissäsi aseptisesti ja ergonomisesti.

Mikkeli: Otavankatu 4

Opinnot toteutetaan lähiopintoina. Koulutus muodostuu lähiopetuksesta, itsenäisestä opiskelusta sekä työelämässä oppimisesta. Koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimuksella.

Lähiopinnot

Lähiopintoja on 4-5 päivänä viikossa päiväopintoina.

Perustason ensihoidon osaamisala

Perustason ensihoitajan tehtävässä työskentelet eri sukupuolten ja eri väestöryhmien parissa hoitaen potilasta työn ammattietiikan mukaisesti hänen ominaisuuksistaan tai taustastaan riippumatta. Työssä ja koulutuksen aikaisessa työssäoppimisessa toimit työvuoroissa eri vuorokauden aikoina ja viikonloppuisin.

Tutkinnon suorittaneena toimit ensi- ja akuuttihoidon tehtävissä. Perustason ensihoitajana voit suuntautua monipuolisesti työelämään myös muihinkin alan työtehtäviin, et kuitenkaan varhaiskasvatuksen tehtäviin. Työpaikkasi voi olla julkisella, yksityisellä tai kolmannella sektorilla.

Koulutus on tarkoitettu sinulle, jota kiinnostaa alan monipuoliset työtehtävät. Sinulla voi olla jo aikaisemmin hankittua alan työkokemusta.

Voit hakeutua suorittamaan koko tutkinnon, tutkinnon osia tai jatkamaan kesken jääneet opintosi loppuun.

HUOM: Opiskelijalla tulee olla vähintään B-luokan manuaalivaihteilla ajamiseen oikeuttava ajokortti ennen hälytysajoon liittyvien opintojen aloittamista. B-luokan ajokortin suorittaminen ei kuulu oppivelvollisuuslaissa tarkoitetun maksuttomuuden piiriin eikä oppilaitos järjestä mahdollisuutta ajokortin suorittamiseen.

Huomaathan sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon hakeutumista pohtiessasi seuraavat asiat:

 1. Sosiaali­- ja terveysalan perustutkinnossa ja sen tutkinnon osissa ei voida mukauttaa lääkehoitoa, siihen sisältyvää lääkematematiikkaa eikä potilas­ ja asiakasturvallisuusvaatimuksiin liittyviä ammattitaitovaatimuksia ja osaamistavoitteita eikä niiden arviointia. Sama koskee myös ammattitaitovaatimuksista tai osaamisvaatimuksista poikkeamista. (Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tutkinnon perusteet)
 2. Laki ja OPH:n määräykset asettavat terveydentilalle tutkintokohtaisia vaatimuksia.
 3. Alalla vaaditaan erikseen määriteltyjä rokotuksia työssäoppimisjaksoilla.
 4. Lähihoitajan tehtävässä työskentelet eri sukupuolten ja eri väestöryhmien parissa hoitaen potilasta työn ammattietiikan mukaisesti hänen ominaisuuksistaan tai taustastaan riippumatta. Työssä ja koulutuksen aikaisessa työssäoppimisessa toimit työvuoroissa eri vuorokauden aikoina ja viikonloppuisin.

Mikäli mietit alan sopivuutta sinulle, ota yhteys ennen hakeutumista Esedun HakuPisteeseen, puh. 040 661 0394, hakupiste@esedu.fi.

Arvioi omaa nykyistä terveydentilaasi ja toimintakykyäsi rehellisesti. Oppilaitos voi pyytää sinulta tietoja milloin tahansa hakeutumisen aikana, riippumatta omasta ilmoituksestasi. Oikeusturvasi kannalta on perusteltua, että sinua ei valita sellaiseen koulutukseen, jonka edellyttämistä käytännön tehtävissä tai työharjoittelussa et pysty asianmukaisesti toimimaan.

Opiskelijavalinta

Kaikki jatkuvassa haussa hakeutuneet kutsutaan haastatteluun, joka on tiistaina 16.5.2023.

Terveydelliset vaatimukset ja muut soveltuvuuteen liittyvät seikat

Opiskelijaksi hakijan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle. Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa sitä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä koulutukseen liittyviin käytännön tehtäviin oppilaitoksessa, työpaikalla tai muussa oppimisympäristössä, jos lain ammatillisesta koulutuksesta (531/2017) 81 §:ssä tarkoitettuihin tutkintoihin liittyvät turvallisuusvaatimukset sitä edellyttävät ja jos estettä ei voida kohtuullisin toimin poistaa.

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla:

 • ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vaikea toimintakykyä laskeva masennus tai muu psyykkistä terveyttä ja toimintakykyä rajoittava sairaus, joka estää koulutukseen liittyvissä käytännön tehtävissä toimimisen
 • tuki- ja liikuntaelimistön sairaus, vamma tai muu fyysistä terveyttä ja toimintakykyä rajoittava sairaus, joka estää koulutukseen liittyvissä käytännön tehtävissä toimimisen
 • toimintakykyä rajoittava ihon sairaus kuten krooninen ihottuma, joka estää koulutukseen liittyvissä käytännön tehtävissä toimimisen
 • päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus.

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla myös aiempi opiskeluoikeuden peruuttamispäätös. Opiskelijaksi hakevan tulee ilmoittaa hakuvaiheessa, jos hänen opiskeluoikeutensa on aiemmin peruutettu.

Rikostaustaote

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon opiskelijoiden on pyydettäessä esitettävä rikostaustaote, jos opintoihin liittyy olennaisesti alaikäisten parissa työskentelyä.

Rokotussuoja

Huomaathan, että sosiaali- ja terveysalalla rokotussuojan ajantasaisuus on tärkeää sekä oman että potilaiden ja asiakkaiden turvallisuuden takia. Moni työpaikka edellyttää opiskelijalta kattavaa rokotussuojaa. Mahdollisesti tarvitsemasi rokotukset saat opiskeluterveydenhuollostamme. Voit lukea rokotussuojasta lisää tartuntatautilaista (48 §).

Muuta

”Sosiaali-­ ja terveysalan perustutkinnossa ja sen tutkinnon osissa ei voida mukauttaa lääkehoitoa, siihen sisältyvää lääkematematiikkaa eikä potilas­ ja asiakasturvallisuusvaatimuksiin liittyviä ammattitaitovaatimuksia ja osaamistavoitteita eikä niiden arviointia.” Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon perusteet.

Asiakasturvallisuuden tarkempia ohjeita määritellään eri viranomaisten toimesta ja nämä voivat aiheuttaa opiskelijalle vaateita, jotka on täytettävä opintojen edistymisen edellytyksenä.  Tällaisia vaateita liittyy / voi liittyä esimerkiksi rokotteisiin, koruihin, kynsiin tms.

Aikaisempi osaaminen

Tunnustamme kaiken aiemmin hankkimasi osaamisen, joka vastaa tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimuksia tai osaamistavoitteita. Sinulla on näin mahdollisuus suorittaa tutkinto ilman tutkintokoulutukseen osallistumista, jos osaamisesi on riittävää.

Tutkinnon laajuus on 180 osp. Tutkinto muodostuu ammatillisista, pakollisista ja valinnaisista tutkinnon osista (145 osp) sekä yhteisistä tutkinnon osista (35 osp).

Pakolliset tutkinnon osat:

 • Terveyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen 25 osp
 • Toimintakyvyn ylläpitäminen ja edistäminen 30 osp
 • Ensihoidossa toimiminen 40 osp
 • Akuuttityössä toimiminen 35 osp

Valinnaisia tutkinnon osia:

 • Hyvinvointiteknologia toimintakyvyn edistämisessä 15 osp
 • Immobilisaatiohoitotyön toteuttaminen 15 osp
 • Monipotilas- ja suuronnettomuustilanteissa toimiminen 15 osp
 • Huippuosaajana toimiminen 15 osp
 • Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen 5 osp

Mahdollista suorittaa verkko-opintoina:

 • Yrityksessä toimiminen 15 osp
 • Yritystoiminnan suunnittelu 15 osp

Yhteiset tutkinnon osat:

Mahdollista suorittaa verkko-opintoina

 • Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen 6 osp
 • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen 11 osp
 • Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen 9 osp

Hakeutuminen koulutukseen

Voit hakeutua opiskelemaan myös jatkuvan haun kautta. Opintojen kesto sovitaan hakijakohtaisesti henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaisesti.

Tutustu jatkuvaan hakuun

Koulutusmaksu

Opetus on maksutonta. Opiskelija maksaa itse koulutuksen aikana mahdollisesti suoritettavien työelämän pätevyystestien korttimaksut sekä osan opiskelukustannuksista, esimerkiksi koulutuksessa tarvittavat materiaalit, yhteensä noin 200 €. Oppivelvolliselta näitä maksuja ei peritä. Päätoimiseen opiskeluun sinun on mahdollista hakea opintotukea. Työttömänä hakijana voit selvittää TE-toimistosta oikeutesi opiskella työttömyysturvalla.

Hakeutuminen koulutukseen

Jatkuva haku ei käynnissä juuri nyt.

Kiinnostaako opiskelu oppisopimuksella?

Opiskelu on mahdollista myös oppisopimuksella. Joko koko opintojen ajan tai lyhyempinä jaksoina.

Tutustu oppisopimukseen

Lisätietoja

HakuPiste

hakupiste@esedu.fi

Mikkeli
Otavankatu 4
puh. 040 661 0394

Pieksämäki
Keskuskatu 34
puh. 050 524 8682
puh. 040 305 6605

Opinto-ohjaaja

Mikkeli
Ulla Hartikainen
puh. 044 711 5707
ulla.hartikainen@esedu.fi

 

Tutustu koulutukseen

Hyväksy Tilastot & Markkinointi evästeet katsoaksesi tämän videon.

© Etelä-Savon ammattiopisto 2021