Skip to content
EtusivuKoulutuksetMuistihoitaja (EAT)
Esedun vihreä logotausta

Muistihoitaja (EAT)

Vanhustyön erikoisammattitutkinto

Opiskelupaikka:
Verkko
Hakutapa:
Jatkuva haku

Tarjoamme sinulle mahdollisuuden joustavaan, monimuotoiseen ja ohjattuun osaamisen kehittämiseen työsi ohessa laatupalkitussa oppilaitoksessamme.

Tutkinnon suorittaneena muistihoitajana osaat kohdata muistioireisen tai muistisairaan ihmisen ja tukea hänen elämäänsä sekä ohjata hänen läheisiään. Osaat kartoittaa ikääntyneen ihmisen elämänkulun ja toimia erilaisissa vanhustyön ydintyöprosesseissa eettisiä toimintaperiaatteita ja vanhustyötä ohjaavia säädöksiä ja ohjeita noudattaen.

Osaat tukea muistioireista tai muistisairasta ihmistä ja hänen läheisiään arkiteknologian käytössä sekä kertoa teknologian hyödyntämisen mahdollisuuksista toimintakykyisyyden ja turvallisuuden edistämiseksi. Osaat myös integroida työprosesseihin laadukkaan, tavoitteellisen, taloudellisen ja kestävän kehityksen mukaisen kehittämistyön sekä tiedostat verkostotyöskentelyn merkityksen työssäsi.

Verkko-opiskelu

Opinnot toteutetaan pääosin verkko-opintoina ja työelämässä oppien. Koulutuksessa on kuitenkin joitakin ajoitettuja lähi-/ Teams-tapaamisia.

Mikäli sinulla on tutkinnon osan suorittamiseen sopiva työsuhde, suosittelemme oppisopimusta.

Muistioireisen ja muistisairaan ihmisen elämän tukemisen osaamisala

Tutkinto tuottaa osaamista vaativiin sosiaali- ja terveysalan tehtäviin.

Tutkinnon suorittaneena voit työskennellä sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristöissä ikääntyneille ihmisille suunnattujen palveluiden piirissä sekä kolmannella sektorilla, yrityksissä ja muilla palvelualoilla, joissa kohdataan ikääntyneitä ihmisiä.

Vanhustyön erikoisammattitutkinto on tarkoitettu sinulle, joka työskentelet sosiaali- ja terveysalalla tai muilla toimialoilla ikääntyneiden ihmisten kanssa ja haluat kehittää ammattitaitoasi vanhustyön osaajana. Sinulla on esimerkiksi sairaanhoitajan, sosionomin, toimintaterapeutin, fysioterapeutin tutkinto tai sosiaali- ja terveysalan  perustutkinto (lähihoitaja) sekä riittävä työkokemus hoiva- tai hoitotyöstä. Taustanasi voi olla myös muun alan soveltuva koulutus ja työkokemus.

Voit hakeutua suorittamaan koko tutkinnon, tutkinnon osia tai jatkamaan kesken jääneet opintosi loppuun.

Aikaisempi osaaminen

Tunnustamme kaiken aiemmin hankkimasi osaamisen, joka vastaa tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimuksia. Sinulla on näin mahdollisuus suorittaa tutkinto ilman tutkintokoulutukseen osallistumista, jos osaamisesi on riittävää.

Terveydelliset vaatimukset ja muut soveltuvuuteen liittyvät seikat

Opiskelijaksi hakijan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle. Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa sitä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä koulutukseen liittyviin käytännön tehtäviin oppilaitoksessa, työpaikalla tai muussa oppimisympäristössä, jos lain ammatillisesta koulutuksesta (531/2017) 81 §:ssä tarkoitettuihin tutkintoihin liittyvät turvallisuusvaatimukset sitä edellyttävät ja jos estettä ei voida kohtuullisin toimin poistaa.

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla:

 • ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vaikea toimintakykyä laskeva masennus tai muu psyykkistä terveyttä ja toimintakykyä rajoittava sairaus, joka estää koulutukseen liittyvissä käytännön tehtävissä toimimisen
 • tuki- ja liikuntaelimistön sairaus, vamma tai muu fyysistä terveyttä ja toimintakykyä rajoittava sairaus, joka estää koulutukseen liittyvissä käytännön tehtävissä toimimisen
 • toimintakykyä rajoittava ihon sairaus kuten krooninen ihottuma, joka estää koulutukseen liittyvissä käytännön tehtävissä toimimisen
 • päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus.

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla myös aiempi opiskeluoikeuden peruuttamispäätös. Opiskelijaksi hakevan tulee ilmoittaa hakuvaiheessa, jos hänen opiskeluoikeutensa on aiemmin peruutettu.

Vanhustyön erikoisammattitutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä (osp). Tutkinto muodostuu kahdesta pakollisesta tutkinnon osasta (120 osp) ja valinnaisista tutkinnon osista (60 osp).

Tarjolla olevat osaamisalat ja tutkinnon osat vaihtelevat vuosittain.

Pakolliset tutkinnon osat:

 • Ikääntyneen ihmisen kohtaaminen ja mielekkään arjen tukeminen 60 osp
 • Muistioireisen tai muistisairaan ihmisen tukeminen 60 osp

Valinnaisia tutkinnon osia:

 • Gerontologinen hoitotyö 60 osp
 • Ikääntyneen ihmisen elämänhallinnassa ja riippuvuuksista irroittautumisessa tukeminen 30 osp
 • Ikääntyneen ihmisen asioiden hoitamisessa tukeminen 30 osp
 • Ikävalmentajana toimiminen 60 osp
 • Palliatiivinen hoitotyö 60 osp
 • Projektipäällikkönä toimiminen 60 osp
 • Saattohoitotyö, kuoleman kohtaaminen ja läheisten tukeminen 60 osp
 • Vainajan laittaminen ja läheisten tukeminen 30 osp
 • Vanhustyön työhyvinvoinnin koordinointi 30 osp
 • Vastuuhenkilönä vanhustyössä toimiminen 30 osp
 • Tutkinnon osa tai osia ammattitutkinnosta tai toisesta ammattitutkinnosta 0-30 osp

Hakeutuminen koulutukseen

Koulutukseen ei ole erillistä hakuaikaa – voit hakeutua opiskelemaan jatkuvan haun kautta. Opintojen aloitus sekä kesto sovitaan hakijakohtaisesti henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaisesti.

Tutustu jatkuvaan hakuun

Kesto

1-1,5 vuotta

Koulutusmaksu

Koulutusmaksu on 400 € / koko tutkinto. Yksittäiset tutkinnon osat 200 € / tutkinnon osa.
HUOM! Koulutusmaksua ei peritä vuonna 2024 aloittavilta opiskelijoilta.

Hakeutuminen koulutukseen

Jatkuva haku, aloitus sopimuksen mukaan.

Huomioithan että kesäaikaan 1.6 – 31.7.24 tulleet hakemukset käsitellään 31.7.24 jälkeen.

Hae koulutukseen

Kiinnostaako opiskelu oppisopimuksella?

Opiskelu on mahdollista myös oppisopimuksella. Joko koko opintojen ajan tai lyhyempinä jaksoina.

Tutustu oppisopimukseen

Lisätietoja

HakuPiste

hakupiste@esedu.fi

Mikkeli
Otavankatu 4
puh. 040 661 0394

Pieksämäki
Keskuskatu 34
puh. 050 524 8682
puh. 040 305 6605

Vastuuopettaja

Satu Sundell
puh. 040 6164113
satu.sundell@esedu.fi

© Etelä-Savon ammattiopisto 2021