Skip to content
EtusivuKoulutuksetMetsäkoneenkuljettaja
Metsäalan opiskelija nojaa metsäkoneen renkaaseen

Metsäkoneenkuljettaja

Metsäalan perustutkinto

Opiskelupaikka:
Mikkeli, Pieksämäki, Savonlinna
Hakutapa:
Yhteishaku, Jatkuva haku

Metsäkoneenkuljettajaa voi verrata suuren jumbojetin pilottiin. Suuren koneen puikoissa vaaditaan älliä, nopeita päätöksiä, hyvää havainnointikykyä ja tarkkoja liikkeitä sekä tietysti myös huolellisuutta.

Metsäkoneenkuljettajan työ on itsenäistä. Työskentelet joko puutavaran hakkuu- tai ajokoneella. Hakkuukone kaataa, karsii ja katkoo rungot metsässä. Ajokone kuljettaa puutavaran metsästä välivarastoon. Metsäkoneenkuljettaja osaa työskennellä ympäristönsä huomioiden sekä huoltaa ja tarvittaessa korjata koneensa. Työ on pääosin istumatyötä lämpimässä ohjaamossa ja yleensä päivä- tai kaksivuorotyötä.

 

Mikkeli: Salosaari
Pieksämäki: Kuusitie
Savonlinna: Ammattiopisto SAMIedu, Pohjolankatu 4-6

Opinnot toteutetaan monimuoto-opintoina. Koulutus muodostuu lähiopetuksesta, verkko-opinnoista, itsenäisestä opiskelusta sekä työelämässä oppimisesta. Koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimuksella.

Metsäkoneenkuljetuksen osaamisala

Työskentelet metsäkoneyrityksen palveluksessa tai itsenäisenä metsäkoneyrittäjänä.

Koulutus on tarkoitettu sinulle, jota kiinnostaa alan monipuoliset työtehtävät. Sinulla voi olla jo aikaisemmin hankittua alan työkokemusta.

Voit hakeutua suorittamaan koko tutkinnon, tutkinnon osia tai jatkamaan kesken jääneet opintosi loppuun.

Aikaisempi osaaminen

Tunnustamme kaiken aiemmin hankkimasi osaamisen, joka vastaa tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimuksia tai osaamistavoitteita. Sinulla on näin mahdollisuus suorittaa tutkinto ilman tutkintokoulutukseen osallistumista, jos osaamisesi on riittävää.

Terveydelliset vaatimukset ja muut soveltuvuuteen liittyvät seikat

Opiskelijaksi hakijan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle. Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa sitä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä koulutukseen liittyviin käytännön tehtäviin oppilaitoksessa, työpaikalla tai muussa oppimisympäristössä, jos lain ammatillisesta koulutuksesta (531/2017) 81 §:ssä tarkoitettuihin tutkintoihin liittyvät turvallisuusvaatimukset sitä edellyttävät ja jos estettä ei voida kohtuullisin toimin poistaa.

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla:

 • insuliinihoitoinen diabetes
 • epilepsia tai muut tasapainoelimistön sairaudet ja toimintahäiriöt
 • sellainen näön tai kuulon heikkous, jota ei voida korjata apuvälineillä
 • sydän- ja verenkiertoelinten sairaus
 • fyysisen kuormituksen sietoa ja ulkotyössä selviytymistä rajoittava hengityselinten sairaus
 • tuki- ja liikuntaelimistön sairaus tai vamma
 • mielenterveyden häiriöt
 • päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla myös aiempi opiskeluoikeuden peruuttamispäätös. Opiskelijaksi hakevan tulee ilmoittaa hakuvaiheessa, jos hänen opiskeluoikeutensa on aiemmin peruutettu.

Metsäalan perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä (osp). Tutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osp) ja yhteisistä tutkinnon osista (35 osp).

Pakolliset tutkinnon osat:

 • Metsän hoito ja hyödyntäminen 20 osp
 • Metsätraktorin käyttö 20 osp
 • Metsäkoneiden kunnossapito 20 osp

Valinnaiset tutkinnon osat, valitaan toinen:

 • Koneellinen puutavaran valmistus 65 osp
 • Puutavaran lähikuljetus 65 osp

Valinnaiset tutkinnon osat:

 • Kuljetusalan perustason ammattipätevyys 10 osp
 • Metsien moninaiskäyttö 10 osp
 • Metsänhoito- tai maanmuokkauskoneen käyttö 10 osp
 • Turvetuotanto 10 osp
 • Metsänhoitopalvelut 30 osp
 • Puunkorjuupalvelut 30 osp
 • Huippuosaajana toimiminen 15 osp
 • Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen 5 osp

Mahdollista suorittaa verkko-opintoina:

 • Yrityksessä toimiminen 15 osp
 • Yritystoiminnan suunnittelu 15 osp

Yhteiset tutkinnon osat:

Mahdollista suorittaa verkko-opintoina

 • Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen 6 osp
 • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen 11 osp
 • Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen 9 osp

 

Hakeutuminen koulutukseen

Kuka voi hakea yhteishaussa?

Ammatillisten perustutkintojen pohjakoulutusvaatimuksena on peruskoulun/perusopetuksen oppimäärän suorittaminen tai vastaavat opinnot ulkomailla. Koulutuksen järjestäjä voi ottaa opiskelijaksi myös hakijan, jolla muutoin katsoo olevan riittävät edellytykset tavoitteena olevan osaamisen hankkimiseen tai tutkinnon suorittamiseen.

Jos olet suorittanut lukion oppimäärän, ylioppilastutkinnon, ammatillisen tutkinnon tai korkeakoulututkinnon, hae koulutukseen jatkuvassa haussa.

Yhteishaku 2024

Kevään 2024 yhteishaku järjestetään 20.2.-19.3.2024. Yhteishaku tapahtuu Opintopolussa.

Tutustu yhteishakuun

Soveltuvuuskoe

Yhteishaussa Pieksämäellä alkavaan koulutukseen hakeutuneet kutsutaan soveltuvuuskokeeseen. Kokeen ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.

Aloitus

1.8.2024

Koulutukseen ei ole erillistä hakuaikaa – voit hakeutua opiskelemaan jatkuvan haun kautta. Opintojen aloitus sekä kesto sovitaan hakijakohtaisesti henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaisesti.

Tutustu jatkuvaan hakuun

Koulutusmaksu

Opetus on maksutonta. Opiskelija maksaa itse koulutuksen aikana mahdollisesti suoritettavien työelämän pätevyystestien korttimaksut sekä osan opiskelukustannuksista, esimerkiksi koulutuksessa tarvittavat materiaalit, yhteensä noin 220 €. Oppivelvolliselta näitä maksuja ei peritä. Päätoimiseen opiskeluun sinun on mahdollista hakea opintotukea. Työttömänä hakijana voit selvittää TE-toimistosta oikeutesi opiskella työttömyysturvalla.

Hakeutuminen Mikkelissä alkavaan koulutukseen

Seuraava aloitus tammikuussa 2025, hakuaika 1.8.-15.12.2024.

Hakeutuminen Pieksämäellä alkavaan koulutukseen

Koulutus ei ole jatkuvassa haussa tällä hetkellä.

Hakeutuminen Savonlinnassa alkavaan koulutukseen

Koulutus ei ole jatkuvassa haussa tällä hetkellä.

 

Kiinnostaako opiskelu oppisopimuksella?

Opiskelu on mahdollista myös oppisopimuksella. Joko koko opintojen ajan tai lyhyempinä jaksoina.

Tutustu oppisopimukseen

Lisätietoja

HakuPiste

hakupiste@esedu.fi

Mikkeli
Otavankatu 4
puh. 040 661 0394

Pieksämäki
Keskuskatu 34
puh. 050 524 8682
puh. 040 305 6605

Opinto-ohjaaja

Mikkeli
Helena Teittinen
puh. 044 711 5628
helena.teittinen@esedu.fi

Pieksämäki
Teija Kolehmainen
puh. 040 305 6689
teija.kolehmainen@esedu.fi

Savonlinna
Tiina Vellonen
puh. 044 550 6615
tiina.vellonen@samiedu.fi

Tutustu koulutukseen

Hyväksy Tilastot & Markkinointi evästeet katsoaksesi tämän videon.

© Etelä-Savon ammattiopisto 2021