Skip to content
EtusivuKoulutuksetMetsäkoneenkuljettaja (AT)
Metsäalan metsäkone, kuva ilmasta.

Metsäkoneenkuljettaja (AT)

Metsäalan ammattitutkinto

Opiskelupaikka:
Mikkeli
Hakutapa:
Jatkuva haku

Täydennä osaamistasi työsi ohessa, metsäalalla toimiva – suorita koko tutkinto tai tutkinnon osia.

Metsäalan ammattitutkinnon suorittaneena osaat toimia itsenäisesti ja vastuullisesti metsäalaan liittyvissä työtehtävissä osana metsäalan toimintaketjua. Hallitset työsi ympäristönäkökohdat ja -vaikutukset ja osaat toimia laatuvaatimusten mukaisesti.

Hallitset hakkuukoneella, kuormatraktorilla tai metsänparannuskoneella työskentelyyn liittyvät työvaiheet ja hyödynnät monipuolisesti koneen tietojärjestelmiä. Osaat kuljettaa, siirtää ja käsitellä käytössäsi olevia metsäkoneita huolehtien ympäristönäkökohdista ja turvallisuustekijöistä erilaisissa olosuhteissa lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

Mikkeli: Salosaari, Metsäkouluntie 10

Opinnot toteutetaan monimuoto-opintoina. Koulutus muodostuu lähiopetuksesta, verkko-opinnoista, itsenäistä opiskelusta sekä työelämässä oppimisesta. Koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimuksella.

Lähiopintoja on 5-25 pv riippuen valituista tutkinnon osista.

Metsäkoneenkuljetuksen osaamisala

Koulutus on tarkoitettu sinulle, joka työskentelet metsäalalla ja haluat kehittää osaamistasi sekä ammattitaitoasi. Sinulta edellytetään aikaisempaa alan perustutkintoa tai metsäalan pitkää työkokemusta.

Terveydelliset vaatimukset ja muut soveltuvuuteen liittyvät seikat

Opiskelijaksi hakijan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle. Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa sitä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä koulutukseen liittyviin käytännön tehtäviin oppilaitoksessa, työpaikalla tai muussa oppimisympäristössä, jos lain ammatillisesta koulutuksesta (531/2017) 81 §:ssä tarkoitettuihin tutkintoihin liittyvät turvallisuusvaatimukset sitä edellyttävät ja jos estettä ei voida kohtuullisin toimin poistaa.

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla:

 • insuliinihoitoinen diabetes
 • epilepsia tai muut tasapainoelimistön sairaudet ja toimintahäiriöt
 • sellainen näön tai kuulon heikkous, jota ei voida korjata apuvälineillä
 • sydän- ja verenkiertoelinten sairaus
 • fyysisen kuormituksen sietoa ja ulkotyössä selviytymistä rajoittava hengityselinten sairaus
 • tuki- ja liikuntaelimistön sairaus tai vamma
 • mielenterveyden häiriöt
 • päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla myös aiempi opiskeluoikeuden peruuttamispäätös. Opiskelijaksi hakevan tulee ilmoittaa hakuvaiheessa, jos hänen opiskeluoikeutensa on aiemmin peruutettu.

Metsäalan ammattitutkinnon laajuus on 150 osaamispistettä (osp).

Pakolliset tutkinnon osat, 50 osp:

 • Metsäalan työtehtävissä toimiminen 20 osp
 • Talousmetsien käsitteleminen  30 osp

Valinnaiset tutkinnon osat, 70 + 30 osp:

 • Hakkuukoneella työskenteleminen 70 osp
 • Kuormatraktorilla työskenteleminen  70 osp
 • Metsänparannuskoneella työskenteleminen  70 osp
 • Energiapuun korjuukoneella työskenteleminen 30 osp
 • Kuljetusalan perustason ammattipätevyys 10 osp
 • Metsäkoneen tietojärjestelmien hyödyntäminen ja vian hakeminen 30 osp
 • Koneellisten metsänhoitotöiden tekeminen,30 osp
 • Työkoneen siirtokuljetuksen toteuttaminen 20 osp
  Valittaessa tämä tutkinnon osa täytyy suorittaa myös tutkinnon osa Kuljetusalan perustason ammattipätevyys (10 osp)

Hakeutuminen koulutukseen

Koulutukseen ei ole erillistä hakuaikaa – voit hakeutua opiskelemaan jatkuvan haun kautta. Opintojen aloitus sekä kesto sovitaan hakijakohtaisesti henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaisesti.

Tutustu jatkuvaan hakuun

Kesto

n. 1,5 vuotta

Koulutusmaksu

Koulutusmaksu on 300 €.
HUOM! Koulutusmaksua ei peritä vuonna 2024 aloittavilta opiskelijoilta.

Hakeutuminen

Jatkuva haku, aloitus sopimuksen mukaan.

Hae koulutukseen

Kiinnostaako opiskelu oppisopimuksella?

Opiskelu on mahdollista myös oppisopimuksella. Joko koko opintojen ajan tai lyhyempinä jaksoina.

Tutustu oppisopimukseen

Lisätietoja

HakuPiste

hakupiste@esedu.fi

Mikkeli
Otavankatu 4
puh. 040 661 0394

Pieksämäki
Keskuskatu 34
puh. 050 524 8682
puh. 040 305 6605

Vastuuopettaja

Asko Tolvanen
puh. 0447115612
asko.tolvanen@esedu.fi

© Etelä-Savon ammattiopisto 2021