Skip to content
Liiketoiminta opiskelija töissä koruliikkeessä

Merkonomi

Liiketoiminnan perustutkinto

Opiskelupaikka:
Mikkeli, Pieksämäki
Hakutapa:
Jatkuva haku, Yhteishaku

Bisnes ja asiakaspalvelu kiinnostavat sinua sekä taustat yrityksen raha-asioiden takana. Ymmärrät myös asiakaspalvelun ja myynnin periaatteet ja tiedät kuinka rahan saa liikkumaan.

Merkonomina sinulla on asiakaslähtöistä liiketoimintaosaamista, viestintä- ja vuorovaikutusosaamista ja monipuolinen kielitaito. Lisäksi sinulla on talouden hallinnan osaamista sekä osaamista toimia erilaisissa digitaalisissa ympäristöissä.

Verkostoidut ammatillisesti työtehtävissäsi. Omaat myös perusvalmiudet yrittäjyyteen ja valmiudet kehittyä lähiesimiestehtäviin sekä saat valmiudet uusien tuotteiden ja palvelujen sekä asiakaskokemuksen kehittämiseen.

Voit valintojesi pohjalta hankkia osaamista esimerkiksi seuraavilta alueilta:

 • asiakaspalvelu, myynti ja palvelumuotoilu
 • kirjanpito, palkanlaskenta, laskutus ja reskontran hoitaminen
 • projektissa toimiminen ja tapahtumatuotanto
 • markkinointiviestintä ja sisällöntuotanto
 • yritystoiminnan suunnittelu ja yrityksessä toimiminen

Mikkeli: Otavankatu 4
Pieksämäki: Keskuskatu 32

Koulutus muodostuu lähiopetuksesta, käytännön harjoituksista, itsenäisestä työskentelystä, oppimistehtävistä, ohjauksesta sekä työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta.

Liiketoiminnan osaajia tarvitaan työelämässä kaikilla eri aloilla. Perustutkinnon suorittaminen mahdollistaa monipuolisesti yrityksen tai muun organisaation työtehtävissä toimimisen.

Tutkinnon suorittaneena voit työskennellä mm. asiakaspalvelun ja myynnin, markkinointiviestinnän, palvelumuotoilun, talouden tai toimistopalvelujen tehtävissä erilaisissa organisaatioissa.

Koulutus on tarkoitettu sinulle, jota kiinnostaa alan monipuoliset työtehtävät. Sinulla voi olla jo aikaisemmin hankittua alan työkokemusta.

Voit hakeutua suorittamaan koko tutkinnon, tutkinnon osia tai jatkamaan kesken jääneet opintosi loppuun.

Aikaisempi osaaminen

Tunnustamme kaiken aiemmin hankkimasi osaamisen, joka vastaa tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimuksia tai osaamistavoitteita. Sinulla on näin mahdollisuus suorittaa tutkinto ilman tutkintokoulutukseen osallistumista, jos osaamisesi on riittävää.

Tutkinnon laajuus on 180 osp. Tutkinto muodostuu ammatillisista, pakollisista ja valinnaisista tutkinnon osista (145 osp) sekä yhteisistä tutkinnon osista (35 osp).

Pakolliset tutkinnon osat:

 • Asiakaspalvelu 20 osp
 • Tuloksellinen toiminta 20 osp
 • Työyhteisössä toimiminen 15 osp

Valinnaiset tutkinnon osat:

 • Asiakkuuksien hoitaminen 30 osp
 • Henkilöstön tukipalvelut 15 osp
 • Laskutus ja reskontra 15 osp
 • Logistiikkapalvelut 15 osp
 • Markkinointiviestintä ja sisällöntuotanto 30 osp
 • Myynti 30 osp
 • Palvelumuotoilu 15 osp
 • Projektissa toimiminen 15 osp
 • Tapahtumatuotanto 15 osp
 • Yrityksessä toimiminen 15 osp

Mahdollista suorittaa myös verkko-opintoina:

 • Kirjanpito 30 osp
 • Palkanlaskenta 30 osp
 • Tilinpäätöskirjaukset 15 osp
 • Yritystoiminnan suunnittelu 15 osp

Yhteiset tutkinnon osat:

Mahdollista suorittaa myös verkko-opintoina

 • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
 • Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
 • Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

Hakeutuminen koulutukseen

Kuka voi hakea yhteishaussa?
Ammatillisten perustutkintojen pohjakoulutusvaatimuksena on peruskoulun/perusopetuksen oppimäärän suorittaminen tai vastaavat opinnot ulkomailla. Koulutuksen järjestäjä voi ottaa opiskelijaksi myös hakijan, jolla muutoin katsoo olevan riittävät edellytykset tavoitteena olevan osaamisen hankkimiseen tai tutkinnon suorittamiseen.

Jos olet suorittanut lukion oppimäärän, ylioppilastutkinnon, ammatillisen tutkinnon tai korkeakoulututkinnon, hae koulutukseen jatkuvassa haussa.

Yhteishaku 2022
Kevään 2022 yhteishaku järjestetään 22.2.-22.3.2022. Yhteishaku tapahtuu Opintopolussa.

Aloitus
1.8.2022

Tutustu yhteishakuun

Koulutukseen ei ole erillistä hakuaikaa – voit hakeutua opiskelemaan jatkuvan haun kautta. Opintojen aloitus sekä kesto sovitaan hakijakohtaisesti henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaisesti.

Jatkuvan haun valintaperusteet

 • sinulla on riittävät edellytykset koulutuksesta suoriutumiseen
 • sinulla on riittävä suomen kielen taito
 • olet soveltuva alan työtehtäviin
 • olet motivoitunut alalle
 • eduksesi katsotaan aiemman tutkinnon puuttuminen

Koulutusmaksu

Opetus on maksutonta. Opiskeluvälinekustannukset noin 100 €. Oppivelvolliselta näitä maksuja ei peritä. Päätoimiseen opiskeluun sinun on mahdollista hakea opintotukea. Työttömänä hakijana voit selvittää TE-toimistosta oikeutesi opiskella työttömyysturvalla.

Tutustu jatkuvaan hakuun

Hae koulutukseen

AlkamisaikaPaikkakuntaHakulinkki
7.2.2022PieksämäkiHae koulutukseen
14.3.2022MikkeliHae koulutukseen
14.3.2022PieksämäkiHae koulutukseen
11.4.2022PieksämäkiHae koulutukseen
1.8.2022MikkeliHae koulutukseen
1.8.2022PieksämäkiHae koulutukseen
5.9.2022PieksämäkiHae koulutukseen
10.10.2022PieksämäkiHae koulutukseen
8.11.2022PieksämäkiHae koulutukseen

Kiinnostaako opiskelu oppisopimuksella?

Opiskelu on mahdollista myös oppisopimuksella. Joko koko opintojen ajan tai lyhyempinä jaksoina.

Tutustu oppisopimukseen

Lisätietoja

HakuPiste

hakupiste@esedu.fi

Mikkeli
Otavankatu 4
puh. 040 661 0394

Pieksämäki
Keskuskatu 34
puh. 050 524 8682
puh. 040 305 6605

Opinto-ohjaaja

Mikkeli
Sanna Siitonen
puh. 050 389 1207
sanna.siitonen@esedu.fi

Pieksämäki
Teija Kolehmainen
puh. 040 305 6689
teija.kolehmainen@esedu.fi

Tutustu koulutukseen

© Etelä-Savon ammattiopisto 2021