Skip to content
EtusivuKoulutuksetLinja-autonkuljettaja
Linja-auton kuljettaja

Linja-autonkuljettaja

Logistiikan perustutkinto

Opiskelupaikka:
Mikkeli
Hakutapa:
Jatkuva haku, Yhteishaku

Logistiikan perustutkinnon suorittaneena osaat kuljettaa ja käyttää erilaisia ajoneuvoja ja kuormaukseen käytettäviä työkoneita ja laitteita. Työskentelet turvallisesti sekä tunnistat ja otat huomioon työskentelyssäsi ajoneuvoihin, työkoneisiin ja laitteisiin liittyviä työturvallisuusriskejä ja -vaaroja. Logistiikka-alan työtehtävissä työskentelevänä osaat käyttää logistiikka-alan digitaalisia sovelluksia.

Linja-autonkuljettajana toimit palveluammatissa ja otat huomioon ajotavassasi sekä muussa käyttäytymisessäsi matkustajat. Osaat toimia liikenteessä turvallisesti ja vastuullisesti ennakoiden erilaisia liikennetilanteita. Kuljettajana henkilöliikenteessä  osaat toimia tilanteissa, joissa kohdataan erilaisia asiakkaita. Osaat kuljettaa linja-autoa tilausliikenteessä, kaupunki- ja seutuliikenteen linjaston, koululais- ja palvelu- sekä kaukoliikenteen eri reiteillä. Hallitset erilaisten maksulaitteiden ja -tapojen käyttämisen. Osaat tehdä yleisimpiä huoltoon ja korjaukseen liittyviä tehtäviä sekä vianetsintätoimenpiteitä ajoneuvoon.

Mikkeli: Kinnarinkatu 3

Opinnot toteutetaan monimuoto-opintoina. Koulutus muodostuu lähiopetuksesta, verkko-opinnoista, itsenäisestä opiskelusta sekä työelämässä oppimisesta. Koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimuksella.

Kuljetuspalvelujen osaamisala

Logistiikan perustutkinnon suorittaneena linja-autonkuljettajana voit työskennellä yksityisen henkilöliikenneyrityksen tai kunnallisen liikennelaitoksen palveluksessa niin kansainvälisessä kuin kotimaisessa liikenteessä.

Koulutus on tarkoitettu sinulle, jota kiinnostaa alan monipuoliset työtehtävät. Sinulla voi olla jo aikaisemmin hankittua alan työkokemusta.

Voit hakeutua suorittamaan koko tutkinnon, tutkinnon osia tai jatkamaan kesken jääneet opintosi loppuun.

Aikaisempi osaaminen

Tunnustamme kaiken aiemmin hankkimasi osaamisen, joka vastaa tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimuksia tai osaamistavoitteita. Sinulla on näin mahdollisuus suorittaa tutkinto ilman tutkintokoulutukseen osallistumista, jos osaamisesi on riittävää.

Terveydelliset vaatimukset ja muut soveltuvuuteen liittyvät seikat

Opiskelijaksi hakijan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle. Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa sitä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä koulutukseen liittyviin käytännön tehtäviin oppilaitoksessa, työpaikalla tai muussa oppimisympäristössä, jos lain ammatillisesta koulutuksesta (531/2017) 81 §:ssä tarkoitettuihin tutkintoihin liittyvät turvallisuusvaatimukset sitä edellyttävät ja jos estettä ei voida kohtuullisin toimin poistaa.

Opiskelijaksi ei myöskään voida ottaa hakijaa, jonka terveydentila ei täytä ammattikuljettajalta edellytettävän ajokortin (ajokorttilaki 18 §) terveydentilavaatimuksia.

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla:

 • insuliinihoitoinen diabetes
 • epilepsia tai muut tasapainoelimistön sairaudet ja toimintahäiriöt
 • sellainen näön tai kuulon heikkous, jota ei voida korjata apuvälineillä
 • sydän- ja verenkiertoelinten sairaus
 • fyysisen kuormituksen sietoa ja ulkotyössä selviytymistä rajoittava hengityselinten sairaus
 • tuki- ja liikuntaelimistön sairaus tai vamma
 • mielenterveyden häiriöt
 • päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla myös aiempi opiskeluoikeuden peruuttamispäätös. Opiskelijaksi hakevan tulee ilmoittaa hakuvaiheessa, jos hänen opiskeluoikeutensa on aiemmin peruutettu.

Logistiikan perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä (osp). Tutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osp) ja yhteisistä tutkinnon osista (35 osp).

Pakolliset tutkinnon osat:

 • Logistiikka-alan työympäristössä toimiminen 15 osp
 • Linja-autonkuljettajana työskentely 35 osp
 • Kuljetusalan perustason ammattipätevyys 10 osp

Valinnaiset tutkinnon osat:

 • Kaupunki- ja seutuliikenteen kuljettajana työskentely 35 osp
 • Palveluliikenteen kuljettajana työskentely 35 osp
 • Kaukoliikenteen kuljettajana työskentely 35 osp
 • Tilausliikenteen kuljettajana työskentely 35 osp
 • Huippuosaajana toimiminen 15 osp
 • Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen 5 osp

Mahdollista suorittaa verkko-opintoina:

 • Yrityksessä toimiminen 15 osp
 • Yritystoiminnan suunnittelu 15 osp

Yhteiset tutkinnon osat:

Mahdollista suorittaa verkko-opintoina

 • Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen 6 osp
 • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen 11 osp
 • Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen 9 osp

Hakeutuminen koulutukseen

Kuka voi hakea yhteishaussa?

Ammatillisten perustutkintojen pohjakoulutusvaatimuksena on peruskoulun/perusopetuksen oppimäärän suorittaminen tai vastaavat opinnot ulkomailla. Koulutuksen järjestäjä voi ottaa opiskelijaksi myös hakijan, jolla muutoin katsoo olevan riittävät edellytykset tavoitteena olevan osaamisen hankkimiseen tai tutkinnon suorittamiseen.

Jos olet suorittanut lukion oppimäärän, ylioppilastutkinnon, ammatillisen tutkinnon tai korkeakoulututkinnon, hae koulutukseen jatkuvassa haussa.

Yhteishaku 2024

Kevään 2024 yhteishaku järjestetään 20.2.-19.3.2024. Yhteishaku tapahtuu Opintopolussa.

Aloitus

1.8.2024

Tutustu yhteishakuun

Koulutukseen ei ole erillistä hakuaikaa – voit hakeutua opiskelemaan jatkuvan haun kautta. Opintojen aloitus sekä kesto sovitaan hakijakohtaisesti henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaisesti.

Tutustu jatkuvaan hakuun

Koulutusmaksu

Opetus on maksutonta. Opiskelija maksaa itse ajokorttimaksut sekä koulutuksen aikana mahdollisesti suoritettavien työelämän pätevyystestien viranomaismaksut, ja muut opiskelumateriaalit, yhteensä noin 650 €. Oppivelvolliselta näitä maksuja ei peritä. Päätoimiseen opiskeluun sinun on mahdollista hakea opintotukea. Työttömänä hakijana voit selvittää TE-toimistosta oikeutesi opiskella työttömyysturvalla.

Hakeutuminen

Jatkuva hakuaika 11.3.-16.6.2024. Koulutus alkaa 9.9.2024.

Huomioithan että 13.6.2024 jälkeen tulleet hakemukset käsitellään 5.8.2024 jälkeen.

Hae koulutukseen

AlkamisaikaPaikkakuntaHakulinkki
9.9.2024MikkeliHae koulutukseen

Kiinnostaako opiskelu oppisopimuksella?

Opiskelu on mahdollista myös oppisopimuksella. Joko koko opintojen ajan tai lyhyempinä jaksoina.

Tutustu oppisopimukseen

Tutustu koulutukseen

Hyväksy Tilastot & Markkinointi evästeet katsoaksesi tämän videon.

© Etelä-Savon ammattiopisto 2021